• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۳۰.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

با توجه به تست های استقامتی مکرر سطح مقاومت ۸۹.۳۵ نموداری، احتمال بروز رشد تصحیحاتی نرخ گذاری ها در آینده ای نزدیک نیز، افزایش خواهد یافت. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، ادامه یابی افزایش های ما بعد نرخ این شاخص تا سطح مقاومت ۸۹.۹۰ را نیز، افزایش خواهد داد. افزایش های آتی نرخ این جفت ارزی، تا سطح ۹۰.۵۰ نموداری، تنها در صورت موجود بودن پیش زمینه ی خبری بلقوه، امکان پذیر خواهد بود. نتایج تنظیمات نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده و بیانیه های ما بعد این نشست را، می توان به عنوان پیش زمینه ای بلقوه، در نظر گرفت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

همان طور که دیر تر یاد نمودیم، نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱.۲۳۹۰ نموداری، با افت بیشتر نرخ گذاری های این جفت ارزی تا محدوده ی پشتیبانی ۱.۲۳۲۵-۱.۲۲۹۵ نموداری، همراه خواهد گردید. به همین دلیل نیز، تا قبل از بازگشت نرخ گذاری ها، بالا تر از بازه ی مقاومت ۱.۲۴۰۰-۱.۲۳۹۰، با افت هایی پی در پی، رو به رو خواهیم شد. یعنی تا قبل از انتشار گزارش مربوط به چگونگی تنظیمات نرخ بهره ی ایالات متحده. اما آمار امروز اتحادیه ی اروپا، شامل انتشار شاخص تولیدات ناخالص داخلی اروپا و نرخ تورم آلمان، خواهند بود، که تحرکات نرخی EUR/USD را، مسلما تحت شعاع قرار خواهند نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۴۱۰۰ نموداری، منجر به کاهش نرخ این جفت ارزی تا سطح ۱.۳۹۴۰ نموداری خواهد گردید. این سناریو ی گرایشی همواره در حال وقوع می باشد. منفی رقم خوردن آمار امروز بریتانیا، در رابطه با تغییر حجم وام دهی به اشخاص خصوصی در این کشور، تحرکات نرخی پوند را، تحت فشار قرار خواهد نمود و منجر به کاهش یابی نرخ این جفت ارزی، تا نزدیک ترین سطح پشتیبانی موجود نیز، خواهد گردید.

تنها در صورت بازگشت نرخ گذاری ها بالا تر از سطح ۱.۴۰۷۵، می توان به بازگشایی معاملات خرید GBP/USD پرداخت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با وجود عدم کاهش یابی بیشتر نرخ گذاری ها، به سطح ۱۰۸.۲۵ نموداری، خریداران هنوز تقویت کافی نیافته اند. چرا که در حال حاضر، با شکل گیری کانالی از گرایش های افقی مابین سطوح ۱۰۹.۲۰-۱۰۸.۶۰ نموداری، مواجه می باشیم. محدوده ی مقاومتی معاملات امروز نیز، شامل بازه ی ۱۰۹.۴۵-۱۰۹.۷۰ نموداری، خواهند بود. بدین ترتیب نیز، احتمال ادامه یابی کاهش نرخ USD/JPY

 در آینده ای نزدیک، افزون تر خواهد گردید. در حال حاضر با عدم موجود بودن سیگنال های کافی به منظور اجرای معاملات، مواجه می باشیم.