• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۵.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

مثبت رقم خوردن آمار اخیر و همچنین تازه ی بازار کار ایالات متحده، منجر به تحکیمات نرخی شاخص دلار ایالات است. نرخ شاخص دلار، در هنگام به عرضه رسیدن این آمار، بیشتر از ٪۰.۵ افزایش یافت. اما سطح تقاضای این واحد ارزی در حوالی محدوده ی ۸۹.۱۰-۸۹.۰۰ نموداری، کاهش یافته است. به همین دلیل نیز، احتمال ادامه یابی گرایش های نزولی افزایش می یابد.

با توجه به نزولی بودن گرایش های کلی، در حال حاضر با بروز تحرکات افقی نرخ دلار مابین کانال گرایش های افقی ۸۹.۴۰-۸۸.۴۰ نموداری، مواجه می باشیم. به موازات خارج شدن نرخ این شاخص از محدوده ی یاد شده، می توان به بازگشایی معاملات مطمئن تر پرداخت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با وجود صعودی بودن نرخ گرایش های کلی این جفت ارزی، به دلیل تحکیمات اخیر دلار، با کاهش تمایلات خریداران یورو، برخورد نموده ایم. اما نرخ گذاری ها& هنوز بالا تر از خط ترند گرایش های ماه ژانویه، مستقر می باشند. تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۲۴۲۵ نموداری، احتمال تحکیم یابی بیشتر نرخ این جفت ارزی نیز، افزایش خواهد یافت.

 با این حال می بایست به نا مشخص بودن شرایط دلار نیز توجه نمود. چرا که تحکیم یابی بیشتر نرخ دلار، با افت بیشتر نرخ این جفت ارزی نیز، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده، منجر به افت نرخ گذاری های این جفت ارزی، پایین تر از سطح ۱.۴۱۲۰ نموداری، گردیده. به منظور بازگشایی معاملات خرید، می بایست تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها، بالا تر از محدوده ی ۱.۴۰۸۰-۱.۴۰۴۰ نموداری، صبر نمود.

به همین دلیل نیز، تنها در صورت منفی رقم خوردن آمار در پیش روی بریتانیا و یا تقویت یابی دلار، با افت عمیق تر نرخ گذاری های این جفت ارزی، مواجه خواهیم شد. به ساعت ۱۲:۳۰ به وقت مسکو، با انتشار داده های مربوط به شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات بریتانیا، مواجه خواهیم شد. منفی رقم خوردن این آمار، نرخ گذاری های این جفت ارزی را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در پی تحکیم یابی اخیر نرخ دلار، با افزایش نرخ این جفت ارزی، تا سطح ۱۱۰.۳۰ نموداری، مواجه گردیده ایم. تا قبل از بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱۰۹.۷۰ نموداری، احتمال رشد بیشتر نرخ این شاخص تا سطوح ۱۱۰.۸۵ و حتی ۱۱۱.۱۰ نیز، افزایش خواهد یافت.

تنها پس از بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح پشتیبانی ۱۰۹.۷۰، می توان به بازگشایی معاملات فروش دلار، نسبت به ین پرداخت.