• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۹.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

سطح تقاضای دلار در حوالی سطح ۹۰.۲۰ نموداری، بسیار ضعیف می باشد. علاوه بر این با توجه به نمودار۲۴ ساعته، با شکل گیری کندل افزایشی بسیار کوتاه، با سایه هایی بسیار بلند، برخورد نموده ایم. به همین دلیل نیز در حال حاضر با تضعیف یابی خریداران مواجه می باشیم. نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۹۰.۰۰ نموداری، احتمال عمیق تر شدن کاهش های دوباره ی نرخ گذاری ها را، افزایش می دهد. علاوه بر این می بایست به بازه ی پشتیبانی و در پیش روی ۸۹.۹۰-۸۹.۸۵  نیز، توجه نمود. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، منجر به تقویت یابی فروشندگان دلار، خواهد گردید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نفوذ اخیر نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۱.۲۲۹۰ نموداری، منجر به افت معقول نرخ گذاری ها، تا سطح ۱.۲۲۱۵ نموداری، گردید. همراه با دست یابی نرخ گذاری ها به این سطح با فشرده شدن نوسانات و کاهش یابی سطح فعالیت های معاملاتی برخورد نمودیم. چنین امری شرایط بازار این جفت ارزی را مبهم نموده. نفوذ نرخ گذاری ها به سطح مقاومت ۱.۲۲۹۰ نموداری، با ادامه یابی افزایش های نرخی تا سطح ۱.۲۳۵۰ نموداری، همراه خواهد گردید. بدین معنی که می توان با افزایش های تصحیحاتی و کوتاه مدت نرخ EUR/USD در آینده ای نزدیک برخورد نمود.

نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح ۱.۲۲۳۰ نموداری، با ادامه یابی کاهش های نرخی تا سطح ۱.۲۰۸۵، همراه خواهد گردید. در صورت بروز چنین امری احتمال کاهش های عمیق تر، تا بازه ی ۱.۱۹۳۰-۱.۱۹۲۵ نموداری نیز، افزایش خواهند یافت.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

با وجود مبهم بودن شرایط نرخی فعلی این جفت ارزی، احتمال از سر گرفته شدن افزایش های نرخی دوباره ی پوند، چندان بعید به نظر نمی رسد. همراه با تحکیم یابی دوباره ی نرخ گذاری ها، بالا تر از بازه ی ۱.۴۰۰۰-۱.۳۹۹۰ نموداری، احتمال شروع دوباره ی رشد نرخی نیز، افزایش خواهد یافت. علاوه بر این می بایست به محدوده ی مقاومت ۱.۴۰۸۵-۱.۴۰۴۰، توجه نمود. به منظور تحکیم یابی بلقوه ی نرخ گذاری های GBP/USD، می بایست تا قبل از افزایش نرخ گذاری ها به این محدوده صبر نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در حال حاضر با فشرده شدن نوسانات به محدوده ی پشتیبانی ۱۰۸.۳۰-۱۰۸.۲۵ نموداری، مواجه می باشیم. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به این بازه ی پشتیبانی، کاهش های مابعد نرخ USD/JPY

 تا سطوح ۱۰۷.۳۰ و حتی ۱۰۶.۳۰ نموداری نیز، ادامه خواهند یافت. در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بالا تر از سطح ۱۰۹.۷۰ نموداری و نفوذش به خط ترند گرایش های کلی، احتمال بروز چنین کاهشی کم تر خواهد گردید.