• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان ها ارزی به تاریخ ۱۳.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نفوذ نرخ گذاری های شاخص دلار، به سطح پشتیبانی ۸۹.۹۰ نموداری، احتمال ادامه یابی افت های مابعد این واحد رزی را، مهیا می سازد. بسته شدن معاملات امروز دلار، پایین تر از محدوده ی ۹۰.۰۰-۸۹.۹۰ نموداری، به عنوان سیگنال فروش میان مدت این واحد ارزی، به حساب خواهد آمد.

در صورت بروز چنین سناریویی، می توان به فروش این واحد ارزی تا سطح پشتیبانی ۸۹.۴۰ نیز، ادامه داد. تنها در صورت بازگشت نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح مقاومت ۹۰.۰۵ نموداری، با تحکیم یابی دوباره ی نرخ گذاری ها، برخورد خواهیم نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی در حال تحکیم و افزایش یابی مدام، می باشد. تنها در صورت بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱.۲۲۸۰ نموداری، با تضعیف یابی دوباره و توقف افزایش های نرخی برخورد خواهیم نمود. نزدیک ترین محدوده ی مقاومت، شامل بازه ی ۱.۲۳۶۰-۱.۲۳۵۰ نموداری، خواهد بود.

افت تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا بازه ی ۱.۲۲۹۰-۱.۲۳۰۰ نیز، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در آستانه ی انتشار داده های مربوط به تغییرات نرخ تورم بریتانیا، با کاهش یابی سطح تقاضا ی پوند و سطح فعالیت های معاملاتی خریداران این جفت ارزی، برخورد نموده ایم. متخصصین از احتمال کاهش یابی کما بیش نرخ تورم، در بریتانیا، خبر می دهند. در صورت کاهش یابی مفرط نرخ داده های در پیش رو، با تضعیف یابی نرخ گذاری های پوند برخورد خواهیم نمود. عدم کاهش یابی نرخ تورم، پشتیبانی کافی به منظور تحکیم بخشیدن به تحرکات نرخی پوند و این جفت ارزی را نیز، به عمل خواهد آورد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

سطح پشتیبانی ۱۰۸.۳۵ نموداری، تحت تحاجم فروشندگان، قرار گرفته است. تکرار یابی مجدد افت های نرخی و کاهش یابی مکرر نرخ گذاری ها، تا مینیموم های موضعی و سطح پشتیبانی ۱۰۸.۰۰ (مینیموم موضعی سپتامبر ۲۰۱۷)، از آمادگی فروشندگان، به منظور ضعیف نمودن نرخ گذاری های این جفت ارزی، حکایت دارد.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی یاد شده، با ادامه یابی افت های نرخی تا سطوح ۱۰۷.۳۰ و همچنین ۱۰۶.۳۰ نموداری، برخورد خواهیم نمود.