• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۹.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

همراه با جشن امروز ریاست جمهوری، در ایالات متحده، می بایست با توجهی بیشتر، به ظرافت فعلی بازار، به معاملات امروز پرداخت.

نرخ گذاری های امروزی دلار، در نزدیکی قسمت بالای کانال افقی ۸۹.۲۰-۸۸.۵۰ نموداری، مستقر می باشند.  نفوذ سعودی نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت ۸۹.۲۰ نموداری، به موازات نفوذ ما بعد شان به خط EMA-200 احتمال ورود نرخ گذاری ها به محدوده ی جدید ۸۹.۹۵-۸۹.۲۰ نموداری را نیز، افزایش می دهد. احتمال بروز افت های موقت نیز موجود می باشد. چرا که خطوط شاخص نوسانگر وارد محدوده ی اشباع فروش نیز، گردیده اند.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در حال کاهش یابی تا محدوده ی ۱.۲۳۳۵-۱.۲۵۲۰ نموداری، می باشند. خط EMA-200 نیز در حال تست شدن می باشد. با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری، احتمال کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی نیز، همواره موجود می باشد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

سخنرانی امروز سران بانک انگلستان، می تواند بر تحرکات نرخی امروز این جفت ارزی تاثیر گذاشته و به وقت ۱۸:۴۵ گرینویچ، منجر به تغییر یابی گرایش های کوتاه مدت نرخ پوند - دلار، گردد. در حال حاضر با فشردگی نرخ گذاری ها، ما بین خط EMA-200 و SMA-5 مواجه می باشیم. نفوذ نرخ گذاری ها به هر یک از این خطوط، می تواند با تغییر گرایش های آتی همراه گردد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری های این جفت ارزی در حال کاهش بوده و همواره در محدوده ی مینیموم موضعی نرخ ۲۰۱۷ این جفت ارزی، استقرار یافته است. تحرکات در محدوده ی نرخی ۱۰۸.۱۵-۱۰۵.۳۵ استقرار دارند. افول کوتاه و میان مدت نرخ گذاری ها، تا خطوط میانگین متحرک موجود، در نمودار های این جفت ارزی، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.