• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۲.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

 نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، با پشتیبانی خطوط SMA-5 و EMA-200، در حال افزایش بوده و به کانال گرایش های افقی ۹۰.۴۰-۸۹.۹۰ نیز، نفوذ نموده است. در پی انتشار آمار امروز آمریکا، در رابطه با تغییرات شاخص فروش مسکن در سطح بازار ثانوی ایالات متحده، که به ساعت ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ به عرضه خواهد رسید نیز، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار این کشور، برخورد خواهیم نمود. کمی دیرتر، نشست گروه FOMC، به ساعت ۱۹:۰۰ گرینویچ، به وقوع خواهد پیوست.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی در حال کاهش یابی، در چهار چوب کانال گرایش های افقی ۱.۲۳۳۵-۱.۲۲۱۰ نموداری بوده، که تحت فشار خطوط SMA-5 و EMA-200، می تواند افت عمیق تری را نیز، به دنبال داشته باشد. در نمودار ۴ ساعته، با تست استقامتی خط EMA-200، مواجه می باشیم. این خط به عنوان مقاومت بلقوه ی افزایش های آتی نرخ این جفت ارزی به حساب می آید. اما در صورت خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic، بالا تر از سطح ٪۲۰ اشباع فروش این جفت ارزی، می توان با تحکیمات نرخ یورو، برخورد نمود. در پی انتشارات امروز اروپا، در رابطه با چگونگی ابراز تغییرات در متن سیاست گذاری های مالی این منطقه، که به ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، به عرضه خواهد رسید نیز، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو - دلار، برخورد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی در حال کاهش یابی، در چهارچوب کانال گرایش های افقی ۱.۳۹۸۰-۱.۳۸۴۵ نموداری، می باشد. در پی انتشار آمار امروز بریتانیا، در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی این کشور، که به ساعت ۰۹:۳۰ گرینویچ به عرضه خواهند رسید، با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند - دلار، برخورد خواهیم نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری های این جفت ارزی، در پی اصابت با محدوده ی مقاومت ۱۰۸.۱۵-۱۰۷.۵۰ نموداری، در حال افولی تصحیحاتی می باشند. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به خط EMA-200، با ادامه یابی کاهش های عمیق تر نیز، برخورد خواهیم نمود. در این بین، نفوذ نزولی خطوط شاخص نوسان گر stochastic، بالا تر از محدوده ی اشباع فروش نیز، نشانه ای از ادامه یابی گرایش های نزولی، در آینده ای نزدیک، به شمار خواهد آمد.