• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۷.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار ایالات متحده هنوز ما بین سطوح ۸۹.۹۰-۸۹.۴۰ نموداری، به دام افتاده اند. نفوذ نرخ گذاری ها به سطح زیرین این کانال گرایشی افقی، به ادامه یابی افت های مابعد نرخ دلار، تا سطوح ۸۸.۹۰ و همچنین تا بازه ی ۸۸.۱۵-۸۸.۴۰ نیز، خواهد انجامید. بازه ی مربوطه، شامل مینیموم سال جاری بوده و در صورت شکست یابی این محدوده، با افت میان مدت دلار ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود.

افزایش یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۸۹.۹۰، منجر به ادامه یابی رشد شاخص دلار نخواهد گردید. اما در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۹۰.۴۰ نموداری، همه گیره شدن فروش این واحد ارزی نیز، زیر سوال خواهد رفت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی در حال فشرده شدن به محدوده ی مقاومت ۱.۲۳۵۰-۱.۲۳۴۰ نموداری، می باشند. همراه با نفوذ نرخ گذاری ها به محدوده ی مربوطه، با ادامه یابی افت های ما بعد نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطوح ۱.۲۴۱۵-۱.۲۴۰۰ و همچنین تا بازه ی ۱.۲۳۵۰-۱.۲۳۴۰ نموداری نیز، برخورد خواهیم نمود. بروز چنین سناریویی، با افزایش یابی بیشتر نرخ گذاری ها، در چشم اندازی بلند مدت، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در حال حاضر با عدم موجود بودن سیگنال های تجاری مطمئن، مواجه می باشیم. با این وجود، احتمال از سر گیری دوباره ی افزایش های نرخی در آینده ای نزدیک، افزایش میابد. چرا که در حال حاضر با موجی از تضعیف یابی دلار، مواجه گردیده ایم.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری های این جفت ارزی، مابین سطوح کانال گرایشی افقی ۱۰۶.۰۵-۱۰۶.۷۵ نموداری، گرفتار گردیده اند و محدوده ی بالایی این کانال، از مقاومت تکنیکی بسیار بلقوه ای، برخوردار می باشد. بدین سبب نیز، ریسک از سر گیری موجی دیگر از افت های آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، افزایش میابد. همراه با نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱۰۶.۴۵، می توان با افول مابعد نرخ دلار - ین، در چشم اندازی میان مدت نیز، برخورد نمود.