• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۱.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در پی تست استقامتی سطح مقاومت ۹۰.۶۵، که به عنوان ماکسیموم ۱۸ ژانویه نیز شناخته می شود، با افت تصحیحاتی نرخ دلار، برخورد نمودیم. هرچند که احتمال ادامه یابی افزایش های نرخی دلار در چشم اندازی کوتاه مدت نیز، افزون جلوه می نماید.

سطح پشتیبانی اول شامل ۹۰.۴۰-۹۰.۳۵ نموداری می باشد.

سطح پشتیبانی دوم شامل ۸۹.۹۵-۸۹.۹۰ نموداری می باشد.

هر گونه ای از کاهش های نرخی، پایین تر از محدوده  های یاد شده، با ادامه یابی افت دلار، همراه خواهد گردید. نفوذ نرخ گذاری ها به محدوده ی ۹۰.۷۰-۹۰.۶۵ نموداری، با سقوط ما بعد نرخ دلار، تا سطوح ۹۱.۴۵-۹۱.۵۰ نموداری نیز، ادامه خواهد یافت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نفوذ اخیر نرخ گذاری ها به سطح ۱.۲۲۱۰ نموداری، با ادامه یابی کاهش های نرخی تا سطح ۱.۲۲۰۰ نموداری، همراه گردیده است. چنین امری مبنی بر تضعیف یابی خریداران بوده و احتمال ادامه یابی افت های مابعد نرخ این جفت ارزی را نیز، افزایش می نماید.

مهم ترین محدوده های پشتیبانی در پیش رو، شامل بازه های نرخی ۱.۲۰۷۵ و همچنین ۱.۲۱۸۵-۱.۲۱۶۵ نموداری، می باشند. در حوالی همین محدوده ی نرخی، با تحکیمات میانه ی ژانویه ی نرخ این جفت ارزی، برخورد نمودیم. گرایش فعلی افزایشی بوده، اما احتمال بروز تصحیحات نرخی افولی نیز، در حال افزایش می باشند.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

 افت اخیر نرخ این شاخص، منجر به شکست خط ترند گرایش های کلی گردیده است. در پی دستیابی نرخ گذاری ها، به محدوده ی ۱.۳۷۶۰-۱.۳۷۵۰ نموداری، با کاهش یابی قوه ی خریداران برخورد نمودیم. هرچند که احتمال موقتی بودن این کاهش نرخی نیز، بسیار افزون جلوه می نماید. در صورت تحکیمات آتی دلار و افت پوند، می توان با سقوط نرخ گذاری ها تا بازه ی نرخی ۱.۳۶۱۵-۱.۳۶۰۰ نموداری نیز، هبرخورد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

تحکیمات نرخی دلار و همچنین ین، منجر به مبهم شدن شرایط فعلی تحرکات نرخی این جفت ارزی گردیده است. نرخ نوسانات نیز در حال کاهش یابی می باشند و بدین سبب نیز، با احتمال افزایش شدید نرخ این نوسانات، در آینده ای نزدیک، رو به رو می باشیم.

نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱۰۶.۵۰ نموداری، منجر به افت نرخ گذاری ها، تا سطح ۱۰۵.۵۰ نموداری نیز، خواهد گردید. بروز چنین امری، تنها در صورت تحکیمات نرخی ین و افت دلار، انجام خواهد پذیرفت. به دلیل ابهام فعلی بازار، از بازگشایی معاملات عدید، اجتناب می ورزیم.