• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۳.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار ایالات متحده درحال تحکیم یابی، بالا تر از سطح پشتیبانی ۸۹.۴۰ نموداری می باشند. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، با ادامه یابی افت نرخ دلار، تا سطح ۸۸.۴۰ نیز، برخورد خواهیم نمود.

همواره به خاطر داشته باشید، که بروز چنین افولی می تواند بر اثر وخیم شدن شرایط ژئوپلیتیک ایالات متحده نیز، رخ دهد. همچنین در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز آمریکا، با انتشار آمار تورم ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود. نظریه ی متخصصین، مبنی بر رشد ٪۰.۱ نرخ تورم بوده، که در صورت تثبیت یابی و رشد نرخ این شاخص، بالا تر از سطوح حداکثر داده های ماه مارچ سال گذشته، می تواند با تحکیمات نرخ آتی دلار نیز، همراه گردد. در این بین، در صورت کاهش یابی غیر منتظره ی نرخ تورم و کاهش یابی نرخ افزایشی این شاخص، تحرکات نرخی دلار، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت ۱.۲۳۴۵ نموداری، با ادامه یابی افزایش های نرخی، تا سطح ۱.۲۴۴۰-۱.۲۴۲۵ نموداری نیز، برخورد خواهیم نمود. با توجه به ناچیز بودن پیش زمینه ی خبری امروز اروپا، تمرکز اکثریت بازرگانان، به چگونگی انتشارات در پیش روی نرخ تورم ایالات متحده، معطوف خواهد گردید. تثبیت یابی آمار منفی نرخ تورم، تحکیمات ارزی یورو را، به همراه خواهد داشت.

اما در صورت کاهش یابی نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱.۲۲۹۰ نموداری، با آغاز یابی گرایش های نزولی، مواجه خواهیم شد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ نوسانات ارزی در حال کاهش می باشند. در حال حاضر با عبور نرخ گذاری ها، مابین کانال گرایش افقی عریضی، رو به رو می باشیم. به همین دلیل نیز، احتمال بروز جهش نرخی به زود این جفت ارزی، بسیار امکان پذیر، به نظر می رسد. همراه با نفوذ نرخ گذاری ها، بالا تر از محدوده ی ۱.۳۹۳۰-۱.۳۹۱۰ نموداری، با ادامه یابی افزایش نرخی پوند، تا سطوح ۱.۳۹۳۰-۱.۴۰۴۰ نموداری نیز، برخورد خواهیم نمود. در صورت بروز چنین سناریویی، می توان با دستیابی نرخ گذاری ها، به سطوح مقاومت ۱.۴۲۷۵ و همچنین ۱.۴۳۳۰ نموداری نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در پی تست استقامتی سطح مقاومت ۱۰۶.۳۰ نموداری، با افزایش یابی قوه ی تجاری خریداران، برخورد نمودیم. در حال حاضر نیز، تست استقامتی سطح ۱۰۷.۰۰ را، مشاهده می نماییم. این سطح مقاومت به عنوان مانع بلقوه ای، به شمار می رود. چرا که به موازات این سطح، با عبور خط گرایشی، که طبق دو ماکسیموم موضعی اخیر ترسیم شده نیز، برخورد خواهیم نمود. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، با ادامه یابی افزایش نرخ دلار-ین، تا بازه ی ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۰ نموداری نیز، رو به رو خواهیم شد. چرا که این محدوده، به عنوان بازه ی مقاومتی کلیدی معاملات فعلی، به شمار می رود.