• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسانات ارزی به تاریخ ۱۹.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

با توجه به نمودار های مقیاس بالا ی D1 نرخ این واحد ارزی، می توان با تضعیف یابی آشکار قوه ی تجاری فروشندگان، برخورد نمود. نرخ گزاری های میان روزی نیز، مابین سطوح کانال گرایش-افقی

۹۰.۶۵-۸۸.۴۰ نموداری، سیر می نمایند. نرخ گذاری ها مابین این کانال افقی، در حال کاهش می باشند. این کاهش منجر به ترسیم یابی کانالی نزولی گردیده، که با متصل نمودن دو ماکسیموم موضعی اخیرا شکل گرفته، در نمودار ۴ ساعته، قابل رویت می باشد. با توجه به تست استقامتی اخیر ضلع بالایی کانال گرایش افقی، با احتمال کاهش یابی سطح فعالیت های معاملاتی خریداران نیز، مواجه می باشیم.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها هنوز در حال نوسان سازی، مابین سطوح کانال گرایش افقی ۱.۲۵۱۰-۱.۲۱۶۵ نموداری، می باشند. داخل این کانال افقی با کشف تعداد انبوهی از سطوح تکنیکی، برخورد خواهیم نمود.

با در نظر گیری کمرنگ بودن پیش زمینه ی خبری امروز، با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی، مواجه شده ایم. در این بین می بایست به تغییرات شرایط ژئوپلیتیک ایالات متحده نیز، توجه نمود. تاثیر گیری واحد ارزی دلار این کشور و همچنین بازار های ارزی، از تغییرات شرایط سیاست گذاری های خارجی ایالات متحده، بسیار افزون جلوه می نماید.

به منظور معامله با استفاده از این جفت ارزی، با فقدان سیگنال تجاری قابل اطمینان، رو به رو می باشیم.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود تحکیمات فعلی نرخ گذری های این جفت ارزی، بالا تر از سطح ۱.۳۹۱۰ نموداری، با فقدان دلایل کافی، به منظور بازگشایی معاملات خرید پوند، مواجه می باشیم. سطح یاد شده به عنوان یکی از سطوح مقاومتی بسیار بلقوه به شمار می رفت و هم سطح با خط گرایشی روند کلی نیز، بود.

گرایش های کلی نرخ این جفت ارزی، نامشخص بوده، چرا که به مدت ۷ هفته ی اخیر، با تحرکات فلت نرخ این جفت ارزی، مواجه بودیم. چنین امری منجر به مبهم شدن شرایط بازار و نامشخص بودن گرایش های کلی گردیده، به همین دلیل نیز،  فعلا معامله با استفاده از این جفت ارزی، از ریسک بالایی برخوردار می باشد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

سناریوی کاهشی نرخ این جفت ارزی از اولویت برخوردار بوده و تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از محدوده ی مقاومت ۱۰۶.۳۵-۱۰۶.۲۵ نموداری، می توان با تغییر یابی روند افولی، مواجه شد. نفوذ نرخ گذاری ها به محدوده ی ۱۰۵.۵۰-۱۰۵.۴۰ نموداری، احتمال ادامه یابی سقوط مابعد نرخ دلار را تا سطوح ۱۰۴.۵۰-۱۰۴.۳۰ و همچنین ۱۰۳.۰۰ و ۱۰۰.۰۰-۱۰۱.۰۰ را نیز، مهیا می نماید.