• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۱.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

شرایط دلار فعلا نا معلوم می باشد. نرخ گذاری های این شاخص در حال نوسان سازی، مابین سطوح ۹۰.۳۵-۸۹.۴۰ نموداری بوده و این بازه ی نرخی، ما بین محدوده ی وسیع تری از گرایش های افقی ۹۰.۸۵-۸۸.۱۰ نموداری، مستقر می باشد. این گرایش افقی به مدت دو ماه است، که در حال ادامه یابی می باشد.

احتمالات ٪۹۷ افزایش به زود نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال، در نرخ فعلی دلار حساب شده و تثبیت یابی اخبار مربوط به افزایش نرخ بهره، می تواند با تحکیم یابی کوتاه مدت نرخ دلار ایالات متحده، همراه گردد.

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - پیش بینی های اقتصادی FOMC

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تنظیمات نرخ بهره ی FOMC

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - بیانیه ی الحاقی  FOMC

ساعت ۲۱:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - کنفرانس مطبوعاتی  FOMC

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در پی کاهش یابی تصحیحاتی و اخیر نرخ این جفت ارزی، که منجر به تکرار  یابی مینیموم های ماه مارچ نیز گردید، افزایش یابی قوه ی تجاری خریداران را، مشاهده نمودیم. هم اکنون از بازگشایی معاملات خرید، اجتناب می ورزیم. احتمالات فعلی مبنی بر افت به زود نرخ گذاری ها، تا سطوح ۱.۲۲۰۰-۱.۲۲۱۰ و همچنین ۱.۲۱۷۰ می باشند.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

هم اکنون نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح مقاومت ۱.۴۰۲۰ مستقر می باشند. تنها پس از تحکیم یابی نرخ گذاری های نمودار H1، بالا تر از این سطح، می توان به بازگشایی معاملات خرید دست برد.

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم درخواست نامه های دریافت بیمه ی بی کاری

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سطح بی کاری

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر نرخ میانگین دستمزد کارمندی

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

همراه با نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها، به سطح ماکسیموم موضعی و خط گرایشی موجود، با تضعیف یابی خریداران، مواجه می باشیم. به منظور بازگشایی معاملات فروش، می بایست تنها پس از نفوذ نرخ گذاری ها، پایین تر از محدوده ی ۱۰۵.۵۰-۱۰۵.۴۰ نموداری، وارد عمل شد. همراه با به عرضه رسیدن نتایج امروز تنظیمات نرخ بهره ی ایالات متحده، می توان با تحکیمات نرخی موقت دلار نیز، رو به رو شد.