• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۹.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

بر اثر مثبت رقم خوردن آمار تولیدات ناخالص داخلی ایالات متحده، با رشد ۱٪ شاخص دلار برخورد نموده ایم، که نسبت به ۷ هفته ی اخیر به عنوان رشدی رکورد دار، محسوب می گردد. در حال حاضر و با توجه به فشرده شدن نوسانات فعلی دلار مابین سطوح ۸۹.۴۰ و ۹۰.۶۵ نموداری، می توان با نا مشخص شدن چگونگی گرایش های آتی بازار برخورد نمود. به همین دلیل نیز فعلا از بازگشایی معاملات خرید این واحد ارزی، اجتناب می ورزیم. با توجه به اهمیت تکنیکی پایین سیگنال های موجود در کانال های گرایشی افقی، می بایست فعلا با حجم سرمایه ی پایین تری، به اجرای معاملات دلار پرداخت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در پی افزایش نرخ دلار با سقوط نرخ این جفت ارزی، پایین تر از سطح ۱.۲۳۴۵ نموداری نیز، برخورد نموده ایم، که احتمال ادامه یابی افول یورو را، در آینده ای میان مدت، افزایش می نماید.

احتمال ادامه یابی افت فعلی نرخ این جفت ارزی تا سطوح ۱.۲۲۶۰ و ۱.۲۲۴۰ و حتی تا سطح پشتیبانی بسیار قوی ۱.۲۲۱۰ نیز، امکان پذیر می باشد. در صورت افزایش نرخ گذاری ها، بالا تر از ماکسیموم های موضعی معاملات امروزی، احتمال کند شدن کاهش نرخی نیز، افزایش خواهد یافت.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

بر اثر افزایش اخیر دلار با افت نرخ گذاری های این جفت ارزی، پایین تر از سطح ۱.۴۱۰۰ نیز، برخورد نمودیم. و تا قبل از بازگشت نرخ گذاری ها، بالا تر از این سطح، می توان با ادامه یابی افت نرخ پوند نیز، برخورد نمود. احتمالات فعلی مبنی بر افت آتی نرخ پوند تا سطح ۱.۳۹۹۵ نموداری می باشد. یعنی تا پشتیبانی خط ترند گرایش های کلی.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها از مقاومت ۱۰۶.۳۰ و خط ترند موجود نیز، عبور نموده اند. نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به این سطح، مبنی بر افزایش قوه ی تجاری فروشندگان، شمرده خواهد شد.

با توجه به کلی بودن گرایش های نزولی، می بایست حجم و میزان پوزیشن های معاملاتی خریداری دلار خورد را، کم تر نمود. اما در آینده ای نزدیک می توان با رشد کوتاه مدت نرخ گذاری ها، تا سطح ۱۰۷.۸۰ نموداری نیز، برخورد نمود.