• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۴.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

با وجود تحکیمات اخیر نرخ دلار، بالا تر از سطح مقاومت ۸۹.۷۷، همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی امروز آسیا، با افت دوباره ی نرخ دلار پایین تر از این سطح، برخورد نمودیم.

در حال حاضر با ادامه یابی گرایش های افقی اوایل ژانویه ی این واحد ارزی، مواجه می باشیم. در پی نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح ۹۱.۰۰، با عدم افزایش نرخ دلار، بالا تر از سطح مقاومت ۹۰.۶۵ نیز، مواجه می باشیم.  با این وجود ادامه یابی افت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی ۸۸.۴۰ نیز، چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در پی نفوذ نرخ گذاری ها با سطح پشتیبانی ۱.۲۲۹۰ نموداری، با افت نرخ یورو تا سطح ۱.۲۲۶۰ نموداری، برخورد نمودیم. در این بین با کاهش یابی قوه ی تجاری فروشندگان نیز، مواجه می باشیم.

تنها در صورت وخیم شدن شرایط اقتصادی اروپا، می توان با افت نرخ گذاری های این جفت ارزی، برخورد نمود. افت نرخ تورم یکی از این عوامل به شمار می آید. در صورت عدم تثبیت یابی پیش بینی های متخصصین، در رابطه با افزایش ٪۰.۳ نرخ تورم، می توان با ادامه یابی سیر نزولی این جفت ارزی، برخورد نمود. مثبت رقم خوردن این آمار، تحکیمات نرخی یورو را، به دنبال خواهند داشت.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

هر گونه از افت های نرخی می تواند به عنوان نقطه ی شروعی به منظور بازگشایی معاملات فروش، به کار رود. سطح تقاضای این جفت ارزی در محدوده ی مقاومت ۱.۴۰۹۰-۱.۴۰۸۰ نموداری، کاهش یافته است. به همین دلیل نیز با عدم افزایش یابی بیشتر نرخ گذاری های این جفت ارزی، مواجه می باشیم.

انتشارات امروز بریتانیا، در رابطه با تغییرات شاخص کسب و کار حوزه ی ساخت و ساز این کشور، نرخ نوسانات ارزی پوند - دلار را، افزایش خواهد نمود. مثبت بودن این آمار تحکیمات ارزی پوند را، به دنبال خواهند داشت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها درون کانالی از گرایش های نزولی، سیر می نمایند. در این بین با کاهش یابی قوه ی تجاری فروشندگان نیز، مواجه می باشیم. با این وجود تا قبل از افت دوباره ی سهام ایالات متحده، آسیا و اروپا، می بایست از فروش این جفت ارزی اجتناب ورزید.