• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۷.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

طبق پیشبینی های ۲۶.۰۴.۲۰۱۸، با تحکیمات نرخی دلار، در پی شکست سطوح ۹۱.۴۵-۹۱.۱۵ نموداری، برخورد نمودیم. نرخ گذاری ها همواره به خط ترند گرایش های نزولی نزدیک شده اند. همراه با نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها به سطح ۹۱.۱۵ نموداری، احتمالات مبنی، بر بروز کاهش های تصحیحاتی دلار تا سطوح ۹۱.۰۰ نیز، افزایش میابد.

با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری امروز آمریکا، می توان با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی دلار، برخورد نمود. افت در پیش روی حجم تولیدات ناخالص داخلی ایالات متحده، نرخ گذاری های دلار را تحت فشار قرار خواهد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با توجه به عدم عبور نرخ گذاری ها، از سطح ۱.۲۱۰۰ و دستیابی شان به سطوح هدفی ۱.۲۰۳۰-۱.۲۰۷۵ نموداری، فعلا می بایست از بازگاشایی معاملات فروش این جفت ارزی، اجتناب ورزید. با توجه به نزدیک بودن نرخ گذاری ها، به خط ترند گرایش های کلی، می توان با افزایش به زود قوه ی تجاری خریداران نیز، برخورد نمود. احتمال بروز افزایش تصحیحاتی نرخ یورو تا سطوح ۱.۲۱۳۰ و ۱.۲۱۶۰ نموداری، بسیار امکان پذیر می باشد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی، مابین سطوح کانال گرایشی افقی ۱.۳۹۹۰-۱.۳۹۱۰ سیر می نمایند. در این بین نرخ گذاری ها نمی توانند پایین تر از سطح ۱.۳۹۰۰ نموداری استقرار یابند.

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

تغییرات آتی نرخ این شاخص با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند، همراه خواهد گردید.‍ افزایش نرخ این شاخص نیز، تحکیمات ارزی پوند را، به دنبال خواهد داشت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در پی تحکیم یابی نرخ گذاری ها بالا تر از سطح ۱۰۹.۰۰ نموداری، با کاهش وافر سطح تقاضای دلار، برخورد نمودیم. احتمالات کلی مبنی بر دست یابی به زود نرخ گذاری ها، به سطح ۱۰۹.۷۵ نموداری می باشد.

در صورت بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطوح ۱۰۹.۰۵-۱۰۹.۰۰ نموداری، می توان با آغاز یابی افت های نرخی این جفت ارزی برخورد نمود. تا قبل از به وقوع پیوستن چنین امری، می توان با ادامه یابی افزایش های آتی نرخ دلار، مواجه شد.