• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۳.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

الگوی مثلث متقارنی را، که در کف بازار نمودار ۲۴ ساعته کشف نموده بودیم، همواره به شکل کامل تثبیت یافت. در حال حاضر نیز با تست استقامتی سطح ۹۲.۵۰ نموداری، مواجه می باشیم. بازگشت نرخ گذاری ها، در پی برخورد با این سطح مقاومتی، می تواند با افت دلار تا سطوح ۹۲.۵۰-۹۱.۰۰ نموداری، همراه گردد. نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۹۲.۵۰، با ادامه یابی گرایش های فلت، مابین کانال گرایش های افقی ۹۴.۰۰-۹۲.۵۰ نموداری، همراه خواهد گردید.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار غیر تولیداتی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذرای ها در حال حاضر به تست نمودن سطوح پشتیبانی ۱.۲۰۸۰-۱.۱۹۴۰ نموداری، پرداخته اند. تحرکات نرخی هنوز تحت فشار خطوط میانگین متحرک ۵ روزه و ۲۰۰ روزه، به  وقوع می پیوندند. خروج صعودی خطوط شاخص نوسان ساز stochastic، از محدوده ی اشباع فروش این جفت ارزی، به موازات نفوذ نرخ گذاری ها به خط SMA-۵، می تواند گرایش های افزایشی یورو را، به دنبال داشته باشد.

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها هم اکنون در حال تست نمودن پشتیبانی خط ЕМА-۲۰۰ می باشند. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به این خط، با تغییر یابی گرایش های کلی، به بستری کاهشی برخورد خواهیم نمود.

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها هنوز مابین سطوح ۱۱۰.۴۰-۱۰۸.۱۵ نموداری، سیر می نمایند. گرایش های کلی نیز افزایشی می باشند.

امروز در ژاپن روز قانون اساسی را جشن می گیرند.