• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۸.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار در حال حاضر به تحکیمات ارزی بسیار کند خود ادامه می نمایند. احتمال بروز کاهش های تصحیحاتی نرخ این شاخص نیز، افزایش یافته است.

نزدیک ترین محدوده ی مقاومتی نمودار این واحد ارزی، شامل سطوح ۹۲.۶۰-۹۲.۵۵ نموداری می باشد. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، با ادامه یابی افزایش های ما بعد دلار، تا سطوح ۹۴.۰۰-۹۳.۸۰ نیز، ادامه خواهد یافت.

امروز به ساعت ۱۰:۱۵، با سخنرانی رئیس هیات مدیره ی سیستم ذخایر فدرال، جروم پاول، مواجه خواهیم شد.

این سخنرانی در طی اجرای کنفرانس مربوط به تاثیرات سیاست گذاری های مالی بر روند جهانی شرایط مالی و جریان های ارزی بین المللی، به انجام خواهد رسید. در طی به عرضه رسیدن این گزارش، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی USDX، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در طی نفوذ اخیر نرخ گذاری ها، به سطوح ۱.۱۹۲۰-۱.۱۹۱۵ نموداری، با افزایش سطح تقاضای یورو، پایین تر از سطح ۱.۱۹۰۰ نموداری، برخورد نموده ایم. در حال حاضر با احتمال ادامه یابی افزایش های آتی نرخ این جفت ارزی تا سطوح ۱.۱۹۹۰ و حتی ۱.۲۰۷۵-۱.۲۰۳۰ مواجه می باشیم.

با توجه با خالی بودن پیش زمینه ی خبری امروز اروپا، می بایست توجه خود را به چگونگی تغییرات شرایط ژئوپلیتیک این دو منطقه، توجه نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در پی نفوذ کاذب نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۱.۳۵۰۰ نموداری، با کاهش سطح تقاضای پوند، برخورد نموده ایم. افزایش بهای مسکن از HBOS بریتانیا، می تواند با تحکیمات ارزی پوند، همراه گردد. در این بین می بایست به احتمال کاهش یابی تصحیحاتی دلار نیز، توجه نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با وجود تحکیمات فعلی نرخ گذاری ها، بر فراز سطوح ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵ نموداری، با کاهش سطح تقاضای دلار، مواجه می باشیم. چنین امری احتمال بروز کاهش های تصحیحاتی این جفت ارزی را، تا سطوح ۱۰۷.۸۵ و حتی ۱۰۷.۳۵، افزایش خواهد نمود.

با توجه به نمودار هفتگی این جفت ارزی با شکل گیری پیکربندی کندلی انعکاس گرایش، مواجه می باشیم. این امر احتمال افت به زود نرخ گذاری ها را، افزایش می نماید.