• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۱.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

سطح تقاضای این واحد ارزی، بر فراز سطح ۹۲.۵۵ نموداری بسیار ضعیف بوده و نزدیک ترین سطح پشتیبانی معاملات فعلی نیز، شامل سطح ۹۲.۲۰ نموداری می باشد. این سطح از اوایل ژانویه شکل گرفته و در طی معاملات اوایل می نیز، تست گردیده است. به همین دلیل، افت شدید نرخ گذاری ها در حال حاضر بعید به نظر می رسد. تهی بودن پیش زمینه ی خبری امروز آمریکا، احتمال عمیق شدن نوسانات منفی این جفت ارزی را، کاهش می نماید. با این وجود احتمال بازگشت دوباره ی نرخ گذاری های دلار، به بازه ی نرخی ۹۱.۴۵-۹۱.۱۵ نموداری، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در پی بازگشت نرخ گذاری ها از محدوده ی پشتیبانی ۱.۱۸۴۵ نموداری، با افزایش نرخ یورو، تا مقاومت ۱.۱۹۲۵ نیز، مواجه شدیم. تحکیمات نرخی این جفت ارزی، بر فراز سطح مقاومت مربوطه هنوز تحقق نیافته و بازگشایی معاملات فروش، در حوالی این سطح چندان معقول جلوه نمی نماید. در این بین از بازگشایی معاملات خرید، در حوالی سطح ۱.۱۸۴۵ نیز، اجتناب می ورزیم. در این بین می توان با تغییر مکان دستور Stop Loss، از ریسک معاملات کاست.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

هنوز با ادامه یابی نوسانات، مابین سطوح کانال گرایش های افقی ۱.۳۶۰۰-۱.۳۵۰۰ مواجه می باشیم. چرا که حتی به عرضه رسیدن نتایج تنظیمات نرخ بهره ی بانک انگلستان و کنفرانس مطبوعاتی مابعد این نشست نیز، نرخ نوسانات ارزی پوند - دلار را، دچار دگرگونی ننموده.

با توجه به خالی بودن پیش زمینه ی خبری امروز بریتانیا، می توان با ادامه یابی این روند و کاهش نرخ نوسانات این جفت ارزی نیز،‌ برخورد نمود.

با توجه به تضعیف یابی کلی روند نرخی این جفت ارزی، با احتمال عمیق تر شدن افت های امروزی نرخ پوند، مواجه می باشیم.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری های این جفت ارزی در حال فشرده شدن، مابین سطوح کانال گرایش های افقی ۱۱۰.۰۰-۱۰۸.۷۵ نموداری، می باشند. نرخ گذاری ها هنوز بر فراز خط گرایش های افزایشی این جفت ارزی، سیر می نمایند.

نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱۰۸.۷۵ نموداری می تواند با همه گیره شدن فروش دلار، همراه گردد.