• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۸.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

دلار در حال فشرده شدن، زیر سطح مقاومت ۹۳.۵۰ بوده و افت های نرخی نهایتا تا سطح ۹۳.۰۰ ادامه میابند. با توجه به خالی بودن پیش زمینه ی خبری امروز آمریکا، می توان با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی نیز، برخورد نمود. با این وجود، عدم حل مشکلات سوریه، قرارداد نامه ی هسته ای و چالش تجار با چین، تمایل سرمایه گذاران، به منظور خرید دلار را کاهش می نماید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در پی نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۸۴۵ نموداری، باکاهش یابی قوه ی فروشندگان، برخورد نمودیم. به همین دلیل نیز، با احتمال شکل گیری افزایش های تصحیحاتی نرخ گذاری ها، مواجه می باشیم. نزدیک ترین مقاومت، شامل سطح ۱.۱۸۳۵ می باشد. مانع اصلی رشد بیشتر خریداران، می تواند بازه ی نرخی ۱.۱۸۷۵-۱.۱۸۳۵ به حساب آید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی،‌ هنوز در حال فشرده شدن مابین سطوح کانالی از گرایش های افقی، سیر می نماید. همواره با ابهام جهت گیری های آتی مواجه می باشیم. سطح تقاضای این جفت ارزی، بر فراز پشتیبانی ۱.۳۵ نموداری، افزایش میابد. چنین امری، مانع افت بیشتر نرخ گذاری ها می گردد. با توجه به خالی بودن پیش زمینه ی خبری اروپا، می توان با کاهش نرخ نوسانات ارزی، برخورد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

افزایش نرخ تورم ایالات متحده، نرخ گذاری های این جفت ارزی را استحکام بخشیده. در حال حاضر در انتظار دست یابی نرخ گذاری ها به مقاومت ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ نموداری می باشیم. اجرای فعالانه ی معاملات خرید این جفت ارزی، فعلا دیر می باشد.