• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۲.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

با وجود افزایش سطح تقاضای دلار ایالات متحده، همراه با آغاز یابی جلسات معاملاتی این روز اروپا، با کاهش یابی قوه ی تجاری خریداران این واحد ارزی نیز، برخورد نموده ایم. موافقت اخیر آمریکا با چین، در رابطه با حذف مالیات واردات و صادرات این دو کشور، به یک دیگر، تحکیمات ارزی دلار را به همراه داشته. اما در این بین، با احتمال شکل گیری کاهش های تصحیحاتی نرخ گذاری ها نیز،‌ مواجه می باشیم. چرا که افزایش اخیر دلار، بدون بروز هیچ گونه از کاهش های موقت و تصحیحاتی، به وقوع پیوسته است.

شکل گیری چنین افتی می تواند نرخ گذاری های دلار را تا میزان قابل توجهی، کاهش نماید. علاوه بر این، بر اثر بسته شدن پوزیشن های معاملاتی خرید این جفت ارزی، این افت تصحیحاتی می تواند به وقوع بپیوندد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در طی تست استقامتی سقف کانال گرایش های افقی ۱.۱۷۱۵-۱.۱۷۰۰ نموداری، با افزایش یابی قوه ی تجاری خریداران، مواجه گردیدیم. در طی نگارش این مقاله، با تست استقامتی سطح پشتیبانی ۱.۱۷۶۰ نیز، مواجه گردیدیم. نفوذ و تحکیم یابی نرخ گذاری های نمودار ۴ ساعته، پایین تر از سطح مربوطه، می تواند منجر به ادامه یابی گرایش های نزولی این جفت ارزی، تا سطح ۱.۱۷۰۰ و حتی ۱.۱۵۸۰ نیز، همراه گردد. بازگشت نرخ گذاری ها، در طی برخورد با سطح یاد شده، به افزایش یابی نرخ یورو، تا سطوح ۱.۱۸۴۵ و حتی ۱.۱۹۲۵ نیز، منجر خواهد گردید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نفوذ و تحکیمات اخیر نرخ گذاری های این جفت ارزی، پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۳۴۶۰ نموداری، کاهش قوه ی تجاری فروشندگان را، به همراه داشته است. در حال حاضر نیز، با فشردگی نرخ گذاری ها، مابین کانالی از گرایش های افقی، می باشیم. در این بین، تحرکات کلی نرخ این جفت ارزی، به چگونگی بیانیه های امروز اعضای پارلمان بریتانیا، در رابطه با تنظیمات نرخ تورم، بستگی خواهد داشت.

با توجه به احتمال مثبت رقم خوردن نتایج این نشست، امکان از سر گیری افزایش های نرخی پوند نیز، افزون جلوه می نماید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

تلاش دیروز خریداران، با شکسته شدن بازه ی نرخی ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۲۰ نموداری، همراه نگردیده و در طی اجرای  جلسات معاملاتی امروز اروپا، با افزایش یابی دوباره ی سطح تقاضای دلار، تا سطح ۱۱۱.۲۰ نموداری رو به رو می باشیم. در حال حاضر با احتمال بروز افت های تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی، تا سطح ۱۱۰.۰۰ و حتی بازه ی پشتیبانی ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵ نموداری نیز، مواجه هستیم. تنها پس از بروز چنین افولی، می توان با ادامه یابی مابعد نرخ گذاری های دلار - ین، برخورد نمود.