• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۵.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

۴ روز است که با فشردگی نوسانات دلار ایالات متحده، مابین کانالی باریک از تحرکات افقی، مواجه می باشیم. چنین امری نرخ گرایش های کلی را مبهم نموده است. سطح مقاومت ۹۴.۰۰ نیز، نقش خاصی ایفا نمی نماید. نه به عنوان مقاومت و نه به عنوان پشتیبانی.

به دلیل نا مشخص بودن شرایط سیاسی ایتالیا، تغییرات آتی نرخ دلار نیز زیر سوال رفته و وخیم شدن شرایط این کشور، نرخ گذاری های یورو را تحت فشار قرار خواهد نمود. چنین امری نیز به نوبه ی خود دلار ایالات متحده را از زیر بار فروشندگان، آزاد خواهد ساخت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی هنوز در حال فشرده شدن، مابین سطوح کانال گرایش های افقی ۱.۱۷۲۵-۱.۱۶۴۵ نموداری می باشند. در طی روز دوشنبه با تحکیم یابی نرخ گذاری ها و نفوذ شان به سطح بالایی این کانال افقی نیز، برخورد نمودیم. با این وجود حتی در نمودار ۴ ساعته، با ادامه یابی این تحکیمات مواجه نشدیم.

نامشخص بودن شرایط فعلی سیاست ایتالیا، نرخ گذاری های یورو را، تحت فشار قرار نموده. به همین دلیل، بهبود یابی شرایط اقتصادی و یا سیاسی ایالات متحده، می تواند با افت بیشتر نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز، همراه گردد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

مشکلات بریتانیا در پی خروج از اتحادیه ی اروپا هنوز حل نگردیده اند و با توجه به تلاش دونالد ترامپ، به منظور بهبود بخشیدن به شرایط تجاری، میان ایالات متحده و وارد کنندگان خارجی، نرخ گذاری های پوند دلار می تواند تضعیف بیشتری بیابند. چرا که احتمال فروپاشی شاهنشاهی بریتانیا و دیگر مشکلات داخلی و خارجی این کشور نیز، نرخ گذاری های پوند را تحت فشار قرار نموده.

با وجود ابراز فشار های مختلف بر نرخ گذاری های این جفت ارزی، با تحکیمات نرخ پوند - دلار، بر فراز سطح ۱.۳۳۰۰ مواجه می باشیم. همراه با نفوذ نرخ گذاری ها، به این سطح، می توان با دست یابی نرخ گذاری ها به سطوح ۱.۳۲۰۰-۱.۳۲۲۰ نیز، رو به رو شد.

به همین دلیل نیز، با احتمال از سر گیری افزایش های نرخی پوند مواجه می باشیم. تنها در صورت افزایش نرخ گذاری ها بالا تر از سطح ۱.۳۳۳۰ نموداری، می توان با شروع افزایش های نرخی پوند - دلار برخورد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با توجه به کاهش یابی قوه ی تجاری خریداران، می توان با از سر گیری گرایش های افولی این جفت ارزی، مواجه شد. تست استقامتی دوباره ی سطح مقاومت ۱۱۰.۰۰ نموداری، منجر به نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح نگردید. به همین دلیل، با احتمال از سر گیری کاهش های نرخی تا سطح ۱۰۹.۴۰ و حتی ۱۰۹.۰۰-۱۰۹.۱۵ نیز، رو به رو می باشیم.