• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۸.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در پی تست استقامتی سطح پشتیبانی ۹۳.۲۰ (سطح آینه ای در نمودار H4)، قوه ی تجاری خریداران افزایش یافت. احتمالات فعلی، مبنی بر بازگشت نرخ گذاری ها در صورت برخورد با این سطح پشتیبانی می باشد. به همین دلیل نیز احتمال آغاز یابی افزایش های تصحیحاتی دلار همواره موجود می باشد.

تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۹۳.۶۰ نموداری، افت آتی نرخ گذاری ها بعید به نظر خواهد رسید. در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز این سطح می بایست از بازگشایی مابعد پوزیشن های معاملاتی فروش دلار، اجتناب ورزید. در این بین، بازگشایی معاملات خرید نیز تنها پس از تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی ۹۴.۲۰-۹۴.۰۰، امکان پذیر خواهد بود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۱۸۰۰ نموداری افول نموده اند. در این بین، همراه با نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها به بازه ی نرخی ۱.۱۷۶۵-۱.۱۷۶۰ نموداری، سطح تقاضای یورو افزایش میابد. هرچند که احتمال کاهش یابی آتی تا سطوح ۱.۱۷۲۵-۱.۱۷۴۰ نیز، موجود می باشد. عبور نرخ گذاری ها از این محدوده می تواند با تقویت یابی فروشندگان و سقوط بیشتر نرخ گذاری های یورو - دلار، همراه گردد. تا قبل از وقوع چنین امری نرخ گرایش های کلی افزایشی خواهند بود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نفوذ کاذب اخیر نرخ گذاری ها به بازه ی نرخی ۱.۳۴۰۰-۱.۳۳۹۵ نموداری، با کاهش چشم گیر قوه ی تجاری خریداران همراه گردید. در این بین هنوز با فعال سازی خریداران نیز برخورد ننموده ایم. بروز چنین امری منجر به مبهم شدن شرایط کلی بازار گردیده است.

نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی ۱.۳۳۹۵ نموداری، مبنی بر ادامه یابی افت های مابعد نرخ پوند خواهد بود. اما تحکیمات نرخی بر فراز سطح ۱.۳۴۴۰ نموداری، با افزایش های آتی نرخ پوند - دلار، تا سطوح ۱.۳۴۸۵ و حتی ۱.۳۵۵۰ نموداری نیز، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

 تا قبل از بازگشت نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۱۱۰.۳۰ نموداری، با ادامه یابی کاهش نرخ گرایش های کلی این جفت ارزی، برخورد خواهیم نمود.

سطح پشتیبانی ۱۰۹.۴۰ نموداری همواره از سوی فروشندگان تست شده و احتمال افت آتی نرخ گذاری ها را نیز افزایش نموده است. چنین افتی می تواند تا سطح ۱۰۹.۰۰ نیز ادامه یابد.