• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۹.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در طی معاملات زود هنگام آسیا، شاخص دلار به طرز قابل توجهی رکود نمود. این امر در پی افت سهام دولتی ایالات متحده، به وقوع پیوست. در این بین وخیم شدن شرایط تجاری این کشور با چین نیز، به عنوان یکی از دیگر دلایل بروز چنین امری به شمار می آید. در این بین، با رشد متقابل ین ژاپن برخورد نمودیم. اما با توجه به ضعیف بودن قوه ی تجاری فروشندگان دلار، فعلا با احتمال از سر گیری افزایش های دوباره ی نرخ شاخص این واحد ارزی، در چشم اندازی میان مدت، مواجه می باشیم.

نزدیک ترین مقاومت شامل سطح ۹۵:۰۰ نموداری می باشد. از نظر کلی با احتمال ادامه یابی افزایش های مابعد نرخ دلار، رو به رومی باشیم.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

سطح مقاومت ۱.۱۶۴۰ نموداری، هنوزشکسته نشده است. این سطح به عنوان سطح آینه ای (مقاومت و پشتیبانی) نمودار ۴ ساعته به شمار می آید. چنین امری احتمال از سر گیری گرایش های افولی نرخ یورو را تا مینیموم های موضعی سال جاری، افزایش خواهد نمود. محدوده ی اصلی پشتیبانی معاملات کنونی، شامل سطوح ۱.۱۵۸۰-۱.۱۵۵۰ نموداری، می باشد. نفوذ نرخ گذاری ها به این محدوده، احتمال ادامه یابی افول نرخ یورو را، تا سطوح ۱.۱۴۹۰ و حتی ۱.۱۴۸۰ نیز، افزایش می نماید. همراه با نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی ۱.۱۵۸۰-۱.۱۵۵۰، می توان با شدت یابی گرایش های نزولی یورو - دلار، در چشم اندازی بلند مدت برخورد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در طی نوشتن این مقاله، نرخ گذاری های پوند سطوح پشتیبانی ۱.۳۲۲۰-۱.۳۲۱۵ نموداری را تست نمودند. همراه با شکسته شدن این بازه ی پشتیبانی نیز، می توان با ادامه یابی افول نرخ پوند، تا سطوح پشتیبانی ۱.۳۰۶۰-۱.۳۰۵۰ نموداری، مواجه شد. تا قبل از بازگشت نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح مقاومت ۱.۳۳۰۰ می توان با ادامه یابی افت نرخی پوند - دلار، برخورد نمود. در این بین حتی بروز چنین افزایشی نیز، عامل ادامه یابی گرایش های صعودی نرخ گذاری ها، به شمار نخواهد آمد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

چالش های تجاری ایالات متحده و چین، دلیل اصلی افت سهام دولتی آمریکا بوده و منجر به تضعیف یابی نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز، گردیده است. در این بین با توجه به تحکیمات به زود نرخ دلار، ادامه یابی این روند نزولی و تحکیمات ارزی ین، کماکان بعید به نظر می رسد.