• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۵.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها در حال تحکیم یابی بر فراز سطح ۹۴.۲۰-۹۴.۰۰ نموداری می باشند. اما احتمال ادامه یابی گرایش های نزولی هنوز افزون جلوه می نماید. تا قبل از نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به بازه ی نرخی یاد شده، می بایست از بازگشایی معاملات فروش دلار، اجتناب ورزید. اما به منظور اجرای معاملات پیش تر گشوده شده ی فروش این دارایی، می توان از سطوح هدفی ۹۳.۶۰-۹۳.۷۵ نموداری استفاده نمود.

با توجه به فقدان پیش زمینه ی خبری امروز بازار، می توان با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی دلار نیز رو به رو شد. تنها در صورت منفی رقم خوردن آمار آتی ایالات متحده، افزایش یابی نرخ EUR و GBP، مخدوش شدن شرایط تجاری و یا ژوپلیتیک این کشور، می توان با شکسته شدن بازه ی پشتیبانی پیش تر یاد شده، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی این روز اروپا، با افزایش شدید نرخ نوسانات این جفت ارزی، اما کاهش سطح تقاضای یورو، تحت فشار مقاومت ۱.۱۶۴۰-۱.۱۶۳۰ نموداری، برخورد نمودیم. بدین سبب نیز، تنها در صورت تضعیف یابی آمار اقتصادی آتی اتحادیه ی اروپا، می توان با افت بیشتر نرخ یورو - دلار، برخورد نمود. به همین دلیل نیز، فعلا با احتمال ادامه یابی افزایش آتی نرخ یورو، مواجه می باشیم.

تنها درصورت شکسته شدن پشتیبانی ۱.۱۶۲۵، می توان با افت غیر منتظره ی نرخ گذاری ها و عدم دستیابی شان به مقاومت ۱.۱۷۲۵ نموداری، رو به رو شد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

پس از تست استقامتی سطح پشتیبانی ۱.۳۲۲۰ نموداری، با افزایش یابی قوه ی تجاری خریداران پوند، برخورد نمودیم. اما با توجه به فقدان پیش زمینه ی خبری از بریتانیا، می توان با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی امروز پوند - دلار نیز، مواجه شد.

نزدیک ترین بازه ی مقاومت معاملات خرید این دارایی، شامل سطوح ۱.۳۳۰۰-۱.۳۲۷۰ نموداری می باشد. نفوذ نرخ گذری ها به این سطوح نیز، می تواند با افزایش یابی مابعد نرخ گذاری ها، تا سطوح ۱.۳۴۰۰-۱.۳۳۴۵ نموداری، همراه گردد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

افت نرخ دلار، تضعیف یابی کند نرخ گذاری های دلار - ین را، به دنبال داشته.

طبق شکل گیری اخیر الگوی گرایش نزولی (الماس)، می توان با افت آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، در آینده ای نزدیک برخورد نمود.

تنها در صورت شکسته شدن بازه ی پشتیبانی ۱۰۹.۳۵-۱۰۹.۱۵ نموداری، می توان با ادامه یابی گرایش های نزولی نرخ دلار - ین، تا سطوح ۱۰۸.۷۵.۱۰۸.۳۵ نیز، برخورد نمود. اما تا قبل از شکسته شدن این محدوده، می توان با ادامه یابی گرایش های افزایش نرخ دلار، رو به رو بود.