• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۶.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ادامه یابی افول دلار USD

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص اطمینان مصرف کننده

نظریه ی متخصصین در رابطه با کاهش به زود نرخ این شاخص، می تواند با تضعیف یابی دلار ایالات متحده همراه گردد. در این بین به خاطر داشته باشید، که تنها در صورت کاهش یابی نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، می تواند با تضعیف یابی دلار مواجه شد. با این وجود، تاثیر گیری دلار ایالات متحده، بیشتر از تغییرات ژئوپلیتیک منطقه نشات می گیرد. چرا که وخیم شدن چالش های تجاری این کشور، با ابر قدرت های اقتصادی جهان، می تواند تضعیف یابی نرخ دلار را،‌به دنبال داشته باشد.

شاخص دلار ایالات متحده USDX

فشردگی اخیر نوسانات نرخی در بازه ی نرخی ۹۴.۰۰-۹۴.۲۰ نموداری، افت ما بعد نرخ دلار را، تا سطح ۹۴.۰۰ را به دنبال داشته. یکی از مهم ترین دلایل تحت فشار بودن دلار ایالات متحده، شرایط ژئوپلیتیک نه چندان هنجار این منطقه به شمار می آید. ادامه یابی چالش های تجاری ایالات متحده با ابر قدرت های اقتصادی می تواند تضعیف یابی آتی نرخ دلار را نیز، به دنبال داشته باشد.

تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بالا تر از سطح ۹۴.۴۰ نموداری، می توان با از سر گیری افزایش های دلار، برخورد نمود. چرا که تا قبل از شکل گیری چنین افزایشی، می توان با بروز افزایش های تصحیحاتی برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با توجه به دستیابی اخیر نرخ گذاری ها به سطح ماکسیموم ۱.۱۷۲۵ نموداری، می توان با شکل گیری به زود کاهش های تصحیحاتی (موقت) نرخ یورو نیز برخورد نمود. در این بین با احتمال ادامه یابی رشد کلی نرخ گذاری ها، تا سطوح ۱.۱۸۳۰-۱.۱۸۲۰ نیز مواجه می باشیم. به منظور وقوع چنین سناریویی - افت شاخص های اقتصادی اتحادیه ی اروپا و یا رشد اقتصادی  ایالات متحده، ملزوم به شمار می آید. در این بین می بایست به تغییرات شرایط ژئوپلایتیک ایالات متحده و همچنین چالش های تجاری این کشور نیز، توجه نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، سطح تقاضای پوند بسیار پایین بوده و حتی تحکیمات کما بیش نرخ دلار نیز، می توان منجر به تضعیف یابی دوباره ی نرخ گذاری های این جفت ارزی گردد. دلیل اصلی تضعیف یابی کلی نرخ گذاری های پوند، سخت تر شدن پروسه ی خروج این کشور از اتحادیه ی اروپا، به شمار می آید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها ی این جفت ارزی، هنوز در چهار چوب کانال گرایش های افقی ۱۱۱.۴۵-۱۰۸.۳۵ نموداری، سیر می نمایند. ابهام گرایش های کلی بازار هنوز از میان برداشته نشده است.

افت کلی نرخ دلبار، ظرفیت تجاری فروشندگان را تحلیل برده و در حال حاضر با احتمال شکل گیری گرایش های افزایشی موقت نرخ گذاری های این جفت ارزی، مواجه می باشیم. در صورت بهبود یابی شرایط اقتصادی و یا ژئوپلیتیک ایالات متحده، می توان با رشد قابل ملاحظه ی نرخ گذاری های این جفت ارزی برخورد نمود.