• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۷.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

دلیل عدم کاهش سطح تقاضای دلار چیست؟

دلایل افت اخیر دلار را همه می دانند: بستن پوزیشن های معاملاتی فروش، سقوط بازار سهام ایالات متحده، کاهش یابی نرخ بهره ی سهام دولتی و همچنین وخیم شدن شرایط کلی سیاست گذاری های خارجی ترامپ. اما با وجود این مسائل، افزایش مداوم نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال، دلیل اصلی ادامه یابی تحکیمات نرخی دلار، به شمار می آید.

شاخص دلار ایالات متحده USDX

پس از نفوذ کاذب نرخ گذاری ها به بازه ی پشتیبانی ۹۴.۱۵-۹۴.۰۰ نموداری، با تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز این بازه نیز، برخورد نمودیم. در حال حاضر، با احتمال از سر گیری دوباره ی گرایش های افزایشی نرخ گذاری های دلار، مواجه می باشیم. اما از نظر کلی نرخ گذاری ها از اواسط ماه می تا به کنون، در حال نوسان سازی مابین کانال گرایش های افقی ۹۵.۰۰-۹۳.۰۰ نموداری می باشند.

وخیم شدن شرایط تجارت برون مرزی ایالات متحده می تواند با تضعیف یابی مابعد نرخ گذاری های دلار نیز، همراه گردد. اما در صورت بهبود یابی چالش های تجاری می توان با تحکیم یابی قابل ملاحظه ی نرخ دلار، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با توجه به کاهش یابی سطح تقاضای این جفت ارزی، احتمال تحکیم یابی به زود نرخ گذاری ها بسیار بعید به نظر می رسد. چرا که فشردگی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۱۶۴۰ نموداری همواره مدت زیادی است که ادامه یافته است. همراه با نفوذ نرخ گذاری ها به سطح  مربوطه، می توان با ادامه یابی گرایش های نزولی نرخ گذاری ها، تا سطح ۱.۱۵۱۰ نیز برخورد نمود. تنها در صورت شکسته شدن مقاومت ۱.۱۶۷۰ نموداری، می توان با تحکیم یابی مابعد نرخ گذاری ها برخورد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

سطح تقاضای این جفت ارزی کاهش شدیدی یافته و در صورت شکسته شدن سطح پشتیبانی ۱.۳۱۰۰، می توان با ادامه یابی کاهش نرخ پوند، تا سطح۱.۳۰۵۰ نیز، برخورد نمود. شکل گیری چنین روندی، در صورت تضعیف یابی شدید نرخ دلار ایالات متحده، امکان پذیر خواهد بود.

افزایش سطح فعالیت های معاملاتی فروشندگان، در حوالی سطح ۱.۳۲۲۰، مبنی بر امکان پذیر بودن افت آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی می باشد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۰.۰۰ نموداری تحکیم یافتند. اما با توجه به گرفتار بودن نوسانات، مابین کانالی از گرایش های افقی در نمودار ۲۴ ساعته، با فقدان سیگنال تجاری معتبر مواجه می باشیم. نزدیک ترین سطوح مقاومت شامل بازه ی ۱۱۰.۸۵-۱۱۰.۸۰ نموداری می باشند. پشتیبانی معاملات امروزی نیز، بازه ی نرخی ۱۰۹.۴۰-۱۰۹.۳۵ به شمار می آید.