• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی ۰۹.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

دلار ایالات متحده تحت فشار فروشندگان

 

به ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ، رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی سخنرانی خواهد نمود. خواهش مندیم به محتوای بیانیه های مربوطه توجه نمایید.

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار ایالات متحده تا سطوح ۹۳.۶۰-۹۳.۵۵ نموداری سقوط نموده اند. در حال حاضر نیز با احتمال ادامه یابی چنین روندی مواجه می باشیم. افت آتی نرخ دلار تا سطح ۹۳.۲۰ نموداری، می تواند با افول مابعد نرخ گذاری ها تا بازه ی پشتیبانی ۹۳۰۰-۹۲.۹۵ نیز ادامه یابد. تنها عامل از سر گیری دوباره ی افزایش های نرخی، شامل تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطوح ۹۳.۸۰-۹۳.۷۷ نموداری به شمار می آید. این محدوده به عنوان سطحی ا

آینه ای نیز، به حساب می آید.

با توجه به تهی بودن پیش زمینه ی خبری امروز ایالات متحده، توجه اکثریت بازار به محتوای بیانیه ی رئیس بانک مرکزی اروپا معطوف خواهد گردید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

این سخنرانی در حظور کمیته ی مالی و اقتصادی پارلمان اروپا (ECON) و در شهر بروکسل به وقوع خواهد پیوست. موضوع کنفرانس مربوطه، در رابطه با تحلیل گزارش نشست های سه ماهه ی یورو خواهد بود.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

این سخنرانی در طی کنفرانس مالی و اقتصادی پارلمان اروپا (ECON) و در حظور کمیته ی ریسک سیستماتیک (ESRB) به انجام خواهد رسید.

 

با توجه به عدم افزایش شدید نرخ نوسانات ارزی در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز اروپا، تنها به موازات بازگشایی جلسات معاملاتی امروز ایالات متحده و سخنرانی ماریو دراگی، می توان با افزایش یابی سطح فعالیت های معاملاتی این جفت ارزی نیز، برخورد نمود.

مثبت بودن نگرش ماریو دراگی، در رابطه با چشم انداز اقتصادی بانک مرکزی، تحکیمات ارزی یورو را به دنبال خواهد داشت.

به موازات شکسته شدن مقاومت ۱.۱۷۷۰ نموداری، می توان با دست یابی نرخ گذاری ها به ماکسیموم موضعی ماه ژوئن (۱.۱۸۴۰-۱.۱۸۴۰) نیز، مواجه شد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود عدم دست یابی نرخ گذاری ها به سطوح مقاومت ۱.۳۳۱۰-۱.۳۲۹۰ نموداری، با افزایش یابی مداوم سطح تقاضای پوند، رو به رو می باشیم. در این بین با احتمال افول تصحیحاتی نرخ گذاری ها تا قبل از دست یابی شان به سطح ۱.۳۴۶۰ نیز، مواجه می باشیم.

بازه ی مقاومت شامل سطوح ۱.۳۴۵۰-۱.۳۴۴۵، ۱.۳۳۹۵ و ۱.۳۴۶۰ نموداری می باشد.

تنها در صورت بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱.۳۲۸۰ نموداری، می توان با تضعیف یابی خریداران پوند نیز مواجه شد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها هنوز پایین تر از سطوح ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ نموداری، در حال فشردگی می باشند. چنین امری احتمال شکسته شدن مابعد این محدوده ی مقاومتی را افزایش می نماید. چرا که با توجه به کاهش سطح تقاضای دلار، با تضعیف یابی نرخ گذاری ها و قوه ی تجاری خریداران این جفت ارزی نیز، برخورد نموده ایم. با توجه به فقدان سیگنال تجاری مطمئن، با ابهام فعلی شرایط بازار نیز، مواجه می باشیم.