• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسانات ارزی به تاریخ ۱۰.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

درآستانه ی نشست برکسیت

شاخص دلار ایالات متحده USDX

افت نرخ گذاری های پوند (GBP)، تحکیمات ارزی دلار، حتی در مقابل واحد ارزی یورو را نیز، به دنبال داشت. با توجه به وابستگی رشد اخیر دلار، به افت نرخی پوند - احتمال از سر گیری گرایش های نزولی دلار، در آینده ای نزدیک نیز افزایش میابد.

در مقابل خریداران موانع عدیدی همچون سطوح مقاومت ۹۳.۹۰، ۹۴.۰۰ و ۹۴.۲۰ نیز موجود می باشد. این محدوده از رشد نرخ گذاری های دلار، همواره جلوگیری می نمایند.

تنها عامل رشد آتی نرخ گذاری های دلار - بهبود یابی شرایط اقتصادی، تجاری و یا ژئوپلیتیک این کشور، در آینده ی نزدیک به شمار خواهد آمد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها هنوز بر فراز سطوح ۱.۱۷۳۰-۱.۱۷۲۰ نموداری سیر می نمایند. با توجه به نمودار Н1 این جفت ارزی، با شکل گیری ماکسیموم موضعی جدید، کمی پایین تر از ماکسیموم اخیر نرخ گذاری ها، مواجه گردیدیم. این امر نمایان گر تضعیف یابی فروشندگان می باشد.

تنها در صورت شکسته شدن پشتیبانی ۱.۱۷۳۰-۱.۱۷۲۰ می توان به بازگشایی معاملات فروش یورو پرداخت. اما تا قبل از بروز چنین افتی، با احتمال ادامه یابی گرایش های افزایشی نیز، مواجه می باشیم.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در پی نفوذ کاذب اخیر نرخ گذاری ها، به محدوده ی مقاومت ۱.۳۳۱۰-۱.۳۲۹۰ نموداری، با افزایش غیر منتظره ی قوه ی فروشندگان پوند، برخورد نمودیم. ناهموار شدن پروسه ی برکسیت و وخیم شدن شرایط سیاسی بریتانیا، به عنوان دلایل اصلی این افت به شمار می آیند. در این بین، عدم اطمینان ترزا می، در رابطه با اتمام یابی جلسات برکسیت - به عنوان دلیل دیگر تضعیف یابی پوند محسوب می گردد.

عوامل یاد شده منجر به افول نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطح پشتیبانی ۱.۳۲۲۰-۱.۳۲۰۰ گردیده. نفوذ نرخ گذاری ها به این محدوده، افت آتی نرخ گذاری ها را، امکان پذیر تر خواهد نمود.

جفت ارزی پوند دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها در حال نزدیک تر شدن به محدوده ی ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ نموداری می باشند. با این وجود اجرای فعالانه ی معاملات خرید دلار، از ریسک بالایی برخوردار می باشد. علاوه بر این از اجرای معاملات، در صورت بازگشت نرخ گذاری ها از محدوده ی مقاومت نیز، اجتناب می ورزیم. چرا که برای بار سوم با احتمال شکسته شدن بازه ی نرخی ۱۱۲.۰۰-۱۱۱.۹۰ نموداری، مواجه شده ایم.

تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار، می توان به بازگشایی معاملات خرید این جفت ارزی پرداخت.