• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۸.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

مثبت نگری های جر.م پاول، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال داشته است.

شاخص دلار ایالات متحده USDX

مثبت نگری جروم پاول، در رابطه با افزایش آتی نرخ بهره ی ایالات متحده، بهبود یابی شرایط اقتصادی و افزایش نرخ میانگین دستمزد کارمندی این کشور، به موازات کاهش یابی سطح بی کاری -  تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت.

در این بین نیز، در طی روز معاملاتی جاری با انتشار یابی گزارش نیم ساله ی راپورت مالی سیستم ذخایر فدرال، در حظور کمیته ی خدمات مالی ایالات متحده در شهر واشنگتن، مواجه خواهیم شد. بیانیه های امروز جروم پاول در طی کنفرانس های یاد شده، افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار را به دنبال خواهد داشت.

مثبت نگری های این فرد تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهند داشت. بدین ترتیب نیز می توان با شکسته شدن بازه ی مقاومت ۹۵.۰۵-۹۴.۹۵ نموداری نیز، مواجه شد. چرا که این محدوده از استقامت بالایی برخوردار بوده و تنها در صورت انتشار یابی آمار بلقوه، می توان با تحکیمات ارزی دلار برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با وجود تحکیمات اخیر نرخ دلار، با تحکیم یابی نرخ یورو بر فراز بازه ی پشتیبانی ۱.۱۵۱۵-۱.۱۵۵۰ نموداری نیز، مواجه می باشیم. این امر احتمال افت به زود نرخ گذاری های یورو - دلار را، افزایش می نماید.

با وجود تحکیمات اخیر نرخ گذاری های این جفت ارزی، در حوالی بازه ی پشتیبانی ۱.۱۶۴۰-۱.۱۶۳۰، احتمال افت آتی نرخ یورو افزون بوده و به موازات مثبت رقم خوردن آمار امروز ایالات متحده، می توان با شکسته شدن بازه ی پشتیبانی مربوطه نیز، مواجه شد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

همراه با ادامه یابی افت پوند پایین تر از سطح ۱.۳۱۰۰ نموداری، می توان با دست یابی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی ۱.۳۰۵۰ نموداری نیز برخورد نمود. این سطح به عنوان پشتیبانی اصلی اواخر ۲۰۱۷ شناخته می شود. در صورت شکسته شدن بازه ی نرخی یاد شده، می توان با ادامه یابی افت پوند تا سطوح ۱.۲۹۰۰-۱.۲۹۱۰ و حتی ۱.۲۷۸۰ نموداری نیز، مواجه شد.

تحکیمات آتی دلار و بهبود یابی شرایط سیاست گذاری های مالی، در ایالات متحده، افول آتی نرخ گذاری های پوند - دلار را، به دنبال خواهد داشت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

تحکیمات دلار، رشد نرخ این جفت ارزی را به دنبال خواهند داشت. با توجه به افزایش اخیر نرخ گذاری ها تا سطح مقاومت ۱۱۳.۰۰، با احتمال تحکیمات آتی نرخ گذاری های دلار - ین تا سطوح ۱۱۳.۷۰-۱۱۳.۶۰ و حتی ۱۱۴.۳۰ نیز، مواجه می باشیم.

تا قبل از افت نرخ دلار پایین تر از پشتیبانی ۱۱۲.۹۰-۱۱۲.۸۰ نموداری، می توان با شکل گیری سناریوی یاد شده مواجه شد.