• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۳.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

افت نرخی اخیر دلار، بر فراز سطح پشتیبانی ۹۴.۰۰ نموداری، متوقف گردید.

در حال حاضر با فشردگی نوسانات نرخی، مابین کانال گرایش های افقی ۹۴.۰۰-۹۴.۱۳ نموداری، مواجه می باشیم. شکسته شدن سقف این کانال افقی، با ادامه یابی تحکیمات ارزی دلار تا سطوح ۹۴.۳۷-۹۴.۳۰ نموداری، همراه خواهد گردید. بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی ۹۴.۰۰، مبنی بر ادامه یابی افت میان مدت دلار خواهد بود. چنین افتی می تواند تا سطوح ۹۳.۸۰ و حتی ۹۳.۶۰ نموداری نیز، ادامه یابد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

سطح تقاضای یورو بر فراز مقاومت ۱.۱۷۴۵-۱.۱۷۲۵ نموداری تضعیف یافته. چرا که بر فراز محدوده ی مقاومتی مربوطه، با عبور خط ترند گرایش های نزولی این جفت ارزی نیز، مواجه می باشیم. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح پشتیبانی ۱.۱۷۰۰، می توان با ادامه یابی گرایش های افزایشی نرخ یورو - دلار، برخورد نمود.

با توجه به نمودار معاملاتی ۲۴ ساعته (EUR/USD D1)، با فشردگی نوسانات نرخی و ابهام نرخ گرایشی بازار کنونی، مواجه خواهیم شد.

در صورت موجود بودن معاملات خرید باز، می توانید با اسکان دستور معاملاتی Stop Loss، پایین تر از مینیموم موضعی جلسات معاملاتی جاری، به خرید یورو ادامه دهید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در پی شکسته شدن پشتیبانی ۱.۳۱۰۰-۱.۳۰۵۰ نموداری، با توقف گرایش های نزولی بر فراز سطح ۱.۳۱۰۰ مواجه شدیم. سایه ی عریض آخرین کندل ترسیم شده، در نمودار هفتگی این جفت ارزی، نمایان گر احتمال از سر گیری به زود گرایش های افزایشی میان مدت نرخ پوند می باشد. چنین افزایشی می تواند تا سطوح ۱.۳۲۱۰-۱.۳۲۲۰ و حتی ۱.۳۳۱۰-۱.۳۲۹۰ نیز، ادامه یابد. در این بین، با احتمال ادامه یابی گرایش های نزولی نیز، مواجه می باشیم.

به منظور بازگشایی معاملات خرید این جفت ارزی، تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۳۱۰۰ نموداری، صبر نمایید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

افت نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، منجر به رکود شدید نرخ این جفت ارزی، تا سطوح ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ نموداری گردیده است. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز سطح ۱۱۱.۰۰ نموداری، می توان با از سر گیری گرایش های افزایشی دلار - ین، برخورد نمود. نزدیک ترین پشتیبانی معاملات فعلی، شامل سطح ۱۱۰.۳۰ نموداری می باشد.