• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های نرخی به تاریخ ۲۶.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

موافقت های شکل گرفته، مابین اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده، در رابطه با کاهش تعرفه های صنایع اتومبیل، نرخ گذاری های دلار را تحت فشار قرار نموده.

شاخص دلار همواره در حال کاهش یابی می باشد و نرخ گذاری ها در حال نزدیک شدن به خط ترند گرایش های کلی و سطح ۹۳.۸۰ نموداری، می باشند. ادامه یابی افت فعلی بستگی به آمار آتی ایالات متحده داشته و در صورت مثبت بودن بیانیه های رئیس بانک مرکزی اروپا، در رابطه با افزایش به زود نرخ بهره می توان با افول آتی دلار نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی هنوز در چهارچوب کانال گرایش های افقی ۱.۱۷۴۵-۱.۱۶۷۰ نموداری، سیر می نمایند. در حال حاضر با تست استقامتی سطح ۱.۱۷۴۵ نموداری و خط ترند گرایش های نزولی، مواجه می باشیم. مخدوش شدن شرایط اقتصادی ایالات متحده و یا بهبود یابی شرایط اتحادیه ی اروپا، افزایش آتی نرخ یورو - دلار، تا سطوح ۱.۱۷۹۰-۱.۱۷۸۰  و حتی ۱.۱۸۳۵-۱.۱۸۲۰ نموداری را نیز، به دنبال خواهد داشت.

تاثیر گذار ترین عامل رشد آتی نرخ گذاری های یورو، شامل مثبت رقم خوردن گزارش امروز بانک مرکزی اروپا در رابطه با افزایش به زود نرخ بهره، به شمار می آید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی همواره به تست استقامتی مقاومت ۱.۳۲۰۰ نموداری پرداخته اند. در نزدیکی این سطح با عبود خط ترند گرایش های کلی برخورد خواهیم نمود. به موازات بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱.۳۱۳۵ نموداری، می توان به بازگشایی معاملات فروش پوند پرداخت. تا قبل از این می توان با تحکیمات نرخ پوند نیز، برخورد نمود. چرا که، در حال حاضر با افت موقت نرخ گذاری ها ی این جفت ارزی، مواجه می باشیم.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

سطح ۱۱۱.۰۰ نموداری و خط ترند نیز شکسته شده. هم اکنون نرخ گذاری ها در حال تحکیم یابی بر فراز مینیموم های موضعی می باشند. افول آتی نرخ دلار می تواند تا سطوح ۱۱۰.۳۰ و ۱۰۹.۳۵ نیز ادامه یابد. تا قبل از شکسته شدن بازه ی پشتیبانی ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵، می توان با ادامه یابی گرایش های فلت و یا تحکیم یابی دوباره ی این جفت ارزی نیز، برخورد نمود.

تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۱.۰۰ می تواند با ادامه یابی افزایش آتی نرخ گذاری ها همراه گردد. اما در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۱.۰۰، رشد آتی نرخ این جفت ارزی بسیار امکان پذیر تر جلوه خواهد نمود.