• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۳۰.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها در حال فشردگی مابین سطوح کانال باریکی از گرایش های فلت ۹۴.۶۵-۹۴.۳۷ نموداری، می باشند. بدین سبب نیز با ابهام گرایش های آتی بازار نیز مواجه می باشیم. در این بین با احتمال افزایش به زود نرخ نوسانات دلار، رو به رو می باشیم.

بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۹۴.۳۷، مبنی بر تضعیف یابی خریداران خواهد بود. تا قبل از شکست این سطح پشتیبانی، می توان با ادامه یابی گرایش های افزایشی دلار، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها هنوز پایین تر از بازه ی نرخی ۱.۱۶۷۹۰-۱.۱۶۶۵ نموداری، مستقر می باشند. علاوه بر این لازم به ذکر است، که مقاومت مربوطه در چهارچوب فشردگی نرخی مستقر می باشد. به همین دلیل نیز، با ابهام کنونی بازار مواجه می باشیم.

در پی انتشار آمار نرخ تورم امروز آلمان، می توان با شکست این محدوده ی مقاومت برخورد نمود. مثبت رقم خوردن این آمار تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهد داشت. اما در صورت منفی بودن آمار در پیش رو، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های EUR/USD مواجه شد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در حوالی سطح پشتیبانی ۱.۳۱۰۰ نموداری مستقر می باشند. تحکیمات نرخی بر فراز سطح ۱.۳۱۳۰ نموداری مبنی بر تضعیف یابی فروشندگان خواهد بود. در این بین فعلا از بازگشایی معاملات خرید نیز، اجتناب می ورزیم. در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز ماکسیموم های موضعی جلسات معاملاتی امروز این جفت ارزی، می توان با رشد آتی نرخ پوند تا سطح ۱.۲۹۰۰ نموداری نیز، مواجه شد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز در چهارچوب کانال افقی گرفتار شده و با فشردگی نرخ نوسانات مواجه می باشیم. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۱.۴۵ نموداری،  با تحکیمات آتی نرخ دلار و تقویت خریداران همراه خواهد گردید. تا قبل از بروز این افزایش نرخی می توان با تضعیف آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز، برخورد نمود.