• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۳.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

احتمال افزایش آتی دلار

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ دلار، در حال تست استقامتی سطح ۹۵.۰۰ می باشد. همواره یاد آورم، که تا به کنون تست این سطح مقاومتی با افت دلار همراه گردیده. همواره یاد آورم که نرخ کاهش های پس از برخورد با این سطح کم تر و ضعیف تر گردیده. بروز چنین امری احتمال شکست این سطح مقاومتی را، افزایش می نماید. نزدیک ترین سطوح هدفی معاملات خرید این واحد ارزی، شامل سطوح مقاومت ۹۵.۴۰-۹۵.۳۰ نموداری می باشند. علاوه بر این، شکست سطح ۹۵.۱۲ احتمال ادامه یابی گرایش های افزایشی مابعد دلار را نیز، افزایش خواهد نمود.

سطح پشتیبانی معاملات میان روزی شامل سطح ۹۴.۹۰ نموداری می باشد. شکست این سطح، مبنی بر تضعیف یابی خریداران در چشم اندازی کوتاه مدت خواهد بود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

سطح ۱.۱۵۸۰ نموداری همواره شکسته شده، اما هنوز با ضعف فروشندگان یورو، مواجه می باشیم. چنین امری احتمال شکست مابعد سطوح پشتیبانی ۱.۱۵۵۰ و ۱.۱۵۱۵ نموداری را نیز، افزایش خواهد نمود.

تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۱۵۹۳ (ماکسیموم فصلی)، مبنی بر تضعیف یابی فروشندگان بوده و تحکیمات این جفت ارزی را نیز، به دنبال خواهد داشت.

امروز با انتشار آمار اتحادیه ی اروپا، در رابطه با تغییرات شاخص کسب و کار خدماتی این منطقه، برخورد خواهیم نمود. مثبت رقم خوردن این آمار، تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهد داشت.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

تحکیمات نرخی دلار، افت نرخ گذاری های پوند را، به دنبال داشته. کاهش آتی نرخ این جفت ارزی تنها در صورت منفی رقم خوردن آمار کسب و کار خدماتی امروز بریتانیا و بهبود بیشتر شرایط بازار کار ایالات متحده، امکان پذیر جلوه خواهد نمود. فعلا از بازگشایی فعالانه ی معاملات فروش پوند، پرهیز می نماییم. در این بین محدوده ی مقاومت هدفی معاملات فعلی، شامل سطوح ۱.۳۱۰۰-۱.۳۰۸۵ نموداری، می باشد. احتمال افت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۳۰۰۰، بسیار نا ممکن،           جلوه می نماید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

تنها در صورت تحکیم یابی نرخ دلار، می توان با شکست مقاومت ۱۱۲.۷۰ و ۱۱۳.۱۰-۱۱۳.۰۵ نموداری، برخورد نمود. در حال حاضر با فقدان سیگنال تجاری مطمئن، مواجه می باشیم.

افت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱۱۱.۳۰ می تواند با تضعیف یابی فروشندگان، همراه گردد. افت آتی نرخ گذاری ها می تواند تا سطح ۱۱۰.۷۰ نموداری نیز، ادامه یابد. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح احتمال رشد میان مدت نرخ گذاری های دلار- ین را نیز، کاهش خواهد نمود.