• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۶.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

گرایش کلی دلار افزایشی می باشد

شاخص دلار ایالات متحده USDX

همراه با آغاز یابی جلسات معاملاتی این هفته، با تحکیمات نرخ دلار، بر فراز سطح ۹۵.۰۰ نموداری، برخورد نمودیم. ماکسیموم های سال جاری هنوز شکسته نشده اند، اما سناریوی گرایش های کلی هنوز افزایشی می باشد. در این بین، به دلیل فقدان پیش زمینه ی خبری این روز ایالات متحده، با کاهش نرخ نوسانات ارزی نیز، برخورد خواهیم نمود.

نزدیک ترین پشتیبانی معاملات امروزی، شامل سطح ۹۴.۷۵ نمواداری می باشد. محدوده ی مقاومت نیز، شامل سطوح ۹۵.۴۰-۹۵.۳۵ نموداری خواهد بود. عدم بروز بیانیه های غیر منتظره ی دونالد ترامپ و دیگر اشخاص مهم، می توان با ادامه یابی گرایش های افقی نرخ دلار در چهارچوب پشتیبانی و مقاومت یاد شده، همراه گردد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

سطح ۱.۱۵۵۰ نموداری به دست فروشندگان تست می گردد. شکست این سطح پر استحکام، می تواند با افت آتی نرخ یورو همراه گردد. در این بین به منظور بازگشایی معاملات فروش این جفت ارزی، می بایست تا شکست بازه ی نرخی ۱.۱۵۲۰-۱.۱۵۱۵ نموداری نیز، صبر نمود. شکست این بازه ی نرخی می تواند با ادامه یابی افت یورو دلار، تا سطوح ۱.۱۴۷۵، ۱.۱۴۵۰ و حتی ۱.۱۳۹۰ نموداری نیز، همراه گردد.

تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۱۶۰۰ می تواند با افزایش نرخ یورو همراه گردد. دست یابی به این سطح فعلا بعید به نظر می رسد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها هنوز در حال تحکیم یابی بر فراز سطح پشتیبانی ۱.۲۹۹۰ نموداری می باشند. ریسک ادامه یابی افول نرخی این جفت ارزی، تا سطوح ۱.۲۹۰۵-۱.۲۹۰۰ نیز، افزون بوده و چنین امری، می تواند با افت مابعد پوند، تا خط زیرین کانال افزایشی و سطح ۱.۲۸۴۰ نموداری نیز، ادامه یابد.

تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۳۰۵۰ نموداری، می توان با تحکیمات آتی نرخ پوند - دلار، برخورد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها در حال نوسان سازی در چهارچوب کانال گرایش های افقی ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ نموداری می باشند. به منظور بازگشایی معاملات فروش دلار - ین، می بایست تا شکست سطح پشتیبانی ۱۱۰.۷۰ نموداری، صبر نمود. تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۲.۰۰ می تواند به عنوان سیگنال آمادگی خریداران دلار، به منظور استحکام بخشیدن به نرخ گذاری ها به شمار آید.