• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۹.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها در حال تحکیم یابی بر فراز سطوح ۹۴.۸۰-۹۴.۷۵ نموداری می باشند. اما هنوز با شکست سطح مقاومت هیجانی ۹۵.۰۰، مواجه نگردیده ایم.

تاثیرگذار ترین عامل اقتصادی بر نرخ گذاری های دلار، سیاست گذاری های دوتنه ی دونالد ترامپ بوده، که به موازات چالش بازگانی این کشور با چندی از کشور های ابر قدرت و افزایش متقابل نرخ بهره ی بانکی ذخایر فدرال، تحکیمات ارزی نرخ دلار، در چهارچوب کانالی افقی را، به دنبال داشته.

نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی ۹۴.۷۵، می تواند با تقویت یابی فروشندگان همراه گردد. در صورتی که همراه با تحکیم یابی نرخ این جفت ارزی بر فراز سطح ۹۵.۲۰ نموداری، می توان با افزایش آتی نرخ دلار تا سطح ۹۶.۱۵ نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها هنوز در حال نوسان سازی مابین کانالی از گرایش های نرخی در چهارچوب سطوح ۱.۱۶۲۰-۱.۱۶۰۰ نموداری می باشند. این کانال در بطن کانالی عریض تر استقرار داشته که از سطوح ۱.۱۶۳۰-۱.۱۵۸۰ نموداری، تشکیل یافته. شکست سطوح یاد شده می تواند نرخ گرایشی مابعد این جفت ارزی را، مشخص نماید.

با وجود نزولی بودن گرایش کلی نرخ گذاری های این جفت ارزی، فعلا با احتمال شکل گیری افزایش تصحیحاتی (موقت) نرخ یورو، مواجه می باشیم.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی هنوز در حال تست نمودن پشتیبانی سطح پایینی کانال گرایش های نزولی و سطح ۱.۲۸۴۰ نموداری، می باشند. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، می تواند با افت آتی نرخ پوند - دلار، تا سطوح ۱.۲۹۰۵-۱.۲۹۰۰ نیز، ادامه یابد. در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۲۹۰۰ نموداری، می توان با افزایش تصحیحاتی آتی نرخ پوند، تا سطوح ۱.۲۹۰۵ نیز، برخورد نمود. چرا که هم اکنون، نرخ گرایش های نزولی کند تر شده است.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در پی برخورد نرخ گذاری ها با سطح ۱۱۰.۷۵ نموداری، با انعکاس افزایشی نرخ گذاری ها، برخورد نمودیم. تحکیمات آتی شاخص دلار نیز، نرخ گذاری های این جفت ارزی را، استحکام خواهد بخشید. چنین افزایشی می تواند تا سطوح مقاومت ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ نیز، ادامه یابد. تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی یاد شده، می توان با ادامه یابی گرایش نزولی نرخ این جفت ارزی، رو به رو بود.