• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۳.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار پس از شکست مقاومت ۹۵.۰۰، تا سطح ۹۶ نموداری افزایش یافتند. در این بین، با احتمال افت تصحیحاتی این واحد ارزی، قبل از ادامه یابی گرایش های افزایشی اش نیز، مواجه می باشیم. همواره نرخ گذاری ها در حال تست استقامتی سطح مقاومتی - هدفی ۹۶.۴۵ نموداری می باشند.علاوه بر این لازم به توجه بیشتر، به ماکسیموم، سال ۲۰۱۷ (سطح ۹۶.۲۰) نیز، می باشد. احتمال انعکاس یابی آتی نرخ گذاری ها در پی برخورد با این سطح، بسیار افزون جلوه می نماید. نزدیک ترین بازه ی پشتیبانی شامل سطوح ۹۵.۹۵-۹۵.۷۵ نموداری است.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

سطوح پشتیبانی بلقوه ی معاملات ماهانه (بازه ی نرخی ۱.۱۳۸۰-۱.۱۴۵۰ نموداری) شکسته شده اند. اما به موازات بازگشایی جلسات معاملاتی امروز اروپا، با اوج گیری دوباره ی نرخ گذاری ها ی یورو - دلار، بر فراز سطح ۱.۱۳۸۰ نموداری نیز، برخورد نمودیم. در حال حاضر، با احتمال وسعت یابی این افزایش تصحیحاتی، تا سطوح ۱.۱۴۸۰-۱.۱۴۷۵ نموداری، رو به رو می باشیم. نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی ۱.۱۳۶۵ نموداری، می تواند با افول مابعد نرخ یورو - دلار، تا سطوح ۱.۱۳۱۰-۱.۱۲۸۵ نموداری، همراه گردد. در حال حاضر، از بازگشایی معاملات فروش یورو، اجتناب می ورزیم.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها هنوز تحت فشار سطح ۱.۲۷۷۰ نموداری می باشند. اما احتمال شکل گیری افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها در آینده، بسیار افزون جلوه می نماید. در طول هفته ی اخیر، با کاهش قابل توجه نرخ گذاری های این جفت ارزی، برخورد نمودیم. این کاهش به عنوان سریع ترین افول سه ماه اخیر پوند – دلار، شناخته می شود. بازه ی مقاومت معاملات فعلی، شامل سطوح ۱.۲۸۳۵-۱.۲۸۱۵ نموداری، می باشد. شکسته شدن سطح مقاومت ۱.۲۷۸۵ نموداری می توان با تحکیمات آتی پوند - دلار، تا سطوح یاد شده نیز، همراه گردد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

تغییرات اخیر بازار ارزی با افزایش قیمت چندی از ارز های حفاضتی (ین، لیر ترکیه و ...) همراه گردید. در این بین، یورو افت نموده و واحد ارزی ین افزایش قابل توجهی یافته است. در این بین، افول شدید نرخ گذاری های دلار - ین را نیز، شاهد شدیم. همراه با شکست سطح ۱۱۰.۰۰ نموداری، می توان با سقوط مابعد نرخ گذاری ها، برخورد نمود.