• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۴.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

آرامش پس از طوفان

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های این جفت ارزی فعلا در چهارچوب کانال گرایش افقی ۹۶.۴۵-۹۶.۰۰ نموداری، به سر می برند. در این بین، با شکل گیری کانال دیگری، در بطن کانال افقی یاد شده نیز، مواجه می باشیم. این کانال از سطوح ۹۶.۳۵-۹۶۰۰ نموداری، تشکیل شده است. شکست سطح زیرین این کانال گرایشی با شکست مابعد سطح ۹۵.۷۵ و دستیابی نرخ گذاری ها، به بازه ی نرخی ۹۵.۴۵-۹۵.۳۵ نموداری، همراه خواهد گردید. نفوذ و تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز  سطح مقاومت ۹۶.۴۵، می تواند با افزایش مابعد نرخ دلار، تا سطح ۹۷.۰۰ و حتی ۹۷.۴۵ نموداری نیز، همراه گردد.

در حال حاضر با احتمال شکل گیری تصحیحات کاهشی نرخ دلار، مواجه می باشیم.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۱۳۸۰ نموداری، با افزایش یابی سطح تقاضای یورو، برخورد نموده ایم. افزایش آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی می تواند تا سطوح مقاومت ۱.۱۴۷۵-۱.۱۴۵۰ نموداری نیز، ادامه یابد. مقاومت کلیدی معاملات خرید، شامل سطح ۱.۱۵۱۵ نموداری خواهد بود.

مثبت رقم خوردن آمار امروز تولیدات ناخالص داخلی اتحادیه ی اروپا، تحکیمات ارزی یورو - دلار را، به دنبال خواهد داشت. مخصوصا مثبت بودن آمار امروز آلمان، نرخ گذاری های این جفت ارزی را، تحکیم خواهد نمود. اما در صورت منفی رقم خوردن آمار در پیش روی دانشکده ی ZEW، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های این جفت ارزی، برخورد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در بطن کانال گرایش افقی ۱.۲۷۸۵-۱.۲۷۳۵ (۴۷ ساعت معاملاتی)، سیرمی نمایند. تحکیم یابی نرخ گذاری های این جفت ارزی، می تواند شکست بازه ی نرخی ۱.۲۸۳۵-۱.۲۸۲۰ و حتی ۱.۲۹۰۵-۱.۲۸۹۰ نموداری را نیز، به دنبال داشته باشد. بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱.۲۷۳۵ نموداری، می تواند با افول مابعد نرخ پوند دلار،  تا سطح پشتیبانی ۱.۲۶۶۰ نموداری نیز، همراه گردد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها تا بازه ی نرخی ۱۱۱.۱۵-۱۱۰.۷۰ نموداری، سقوط نمودند. گرایش کلی نزولی بوده و شکست سطح مقاومت ۱۱۱.۴۵ می تواند با ادامه یابی گرایش های افزایشی (تصحیحاتی) نرخ این جفت ارزی، همراه گردد. تا قبل از شکل گیری چنین سناریویی، می توان با ادامه یابی افت آتی نرخ دلار - ین، برخورد نمود.