• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۶.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، تا سقف مقاومت ۹۶.۸۰-۹۶.۷۵ نموداری، ارتفا یافته اند. اما پس از برخورد با این محدوده تا سطح پشتیبانی ۹۶.۴۵ نموداری سقوط نمودند. درطی انتشار این مقاله نرخ دلار در حوالی سطح ۹۶.۳۰ (سطح آینه ای و پشتیبانی معاملات میان روزی) سیر می نماید. احتمال وسعت یابی تصحیحاتی نزولی نرخ گذاری ها، تا سطح پشتیبانی ۹۶.۰۰ بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید.

گرایش کلی نرخ گذاری ها افزایشی می باشد. اما فعلا از بازگشایی معاملات خرید میان روزی اجتناب می ورزیم. چرا که همراه با تحکیم یابی واحد ارزی لیر ترکیه، از فشار وارده بر نرخ گذاری های یورو و پوند نیز، کاسته خواهد شد. همین امر نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار، قرار خواهد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با وجود نفوذ کاذب نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی ۱.۱۳۱۰ نموداری، به موازات تست استقامتی سطح ۱.۱۳۰۰، با تحکیم یابی نرخ این جفت ارزی بر فراز سطح ۱.۱۳۸۰ نموداری برخورد خواهیم نمودیم. نزدیک ترین اهداف تجاری برای خریداران، شامل سطوح ۱.۱۴۳۰-۱.۱۴۱۰ نموداری می باشد. در این بین با احتمال وسعت یابی کوتاه مدت ضربان تصحیحاتی نرخ گذاری ها نیز، رو به رو می باشیم. محدوده های مقاومت موضعی شامل سطوح ۱.۱۴۷۵-۱.۱۴۵۰ و ۱.۱۵۲۵-۱.۱۵۱۰ نموداری، می باشد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در پی تست استقامتی پشتیبانی ۱.۲۶۶۰ نموداری، با تقویت یابی خریداران برخورد نمودیم. در حال حاضر در انتظار شکست بازه ی مقاومتی ۱.۲۷۳۵-۱.۲۷۲۵ نموداری می باشیم. سطوح این بازه ی نرخی به عنوان مقاومت و پشتیبانی معاملات روزانه به شمار می آیند.

شکست این بازه ی نرخی می تواند با ادامه یابی رشد شاخص پوند - دلار، تا سطح ۱.۲۷۸۵ و بازه ی ۱.۲۷۵-۱.۲۷۲۵ نموداری، همراه گردد. در صورت تضعیف یابی دلار ایالات متحده و بهبود یابی شرایط ترکیه، می توان با تحکیمات نرخی این جفت ارزی، برخورد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها تنها تا بازه ی مقاومت ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ نموداری رشد نمودند. اما در پی برخورد با این سطح گرایش نرخی منعکس شد. این امر نیز، مبنی بر نامشخص بودن شرایط بازار می باشد. در حال حاضر، با فقدان سیگنال تجاری مطمئن مواجه می باشیم.