• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۷.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در انتظار افت دلار USD

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار هنوز در چهارچوب کانال گرایش افقی ۹۶.۵۰-۹۶.۳۰ سیر می نماید. در صورت خروج نرخ دلار از این محدوده، گرایش آتی نرخ گذاری ها مشخص خواهد گردید. با توجه به ضعف فعلی خریداران و حتی با وجود افزایشی بودن نرخ گرایش کلی - با احتمال وسعت یابی افت تصحیحاتی دلار، تا سطوح ۹۶.۰۰ و حتی ۹۵.۷۵ نموداری، مواجه می باشیم. تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۹۶.۴۵، می تواند با تحکیمات آتی نرخ دلار، همراه گردد و به همین دلیل، تا قبل از وقوع این تحکیمات نرخی، با افت نرخ این دارایی، مواجه خواهیم بود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۱۴۳۰ نموداری، می تواند با ادامه یابی رشد نرخی دلار، تا سطوح ۱.۱۴۷۵-۱.۱۴۵۰ نموداری نیز، همراه گردد.

تنها در صورت بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از پشتیبانی ۱.۱۳۵۰ نموداری، می توان با از سر گیری گرایش نزولی نرخ یورو، برخورد نمود. در طی این روز معاملاتی، آمار نهایی تغییرات نرخ تورم اتحادیه ی اروپا، به عرضه خواهند رسید. مثبت رقم خوردن این آمار، تحکیمات ارزی یورو - دلار را، به دنبال خواهد داشت. در این بین می بایست به تغییرات شرایت اقتصادی ترکیه و بحران این کشور نیز، توجه نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها باری دیگر با مقاومت ۱.۲۷۴۵-۱.۲۷۳۵ نموداری، اصابت نمودند. در حال حاضر با احتمال شدت گیری گرایش افزایشی نرخ گذاری ها، مواجه می باشیم.

رشد آتی نرخ گذاری ها می تواند تا سطح مقاومت ۱.۲۷۸۵ نموداری ادامه یابد. علاوه بر این، با احتمال بازگشت تصحیحاتی نرخ گذاری ها از محدوده ی ماکسیموم ۱.۲۸۳۵-۱.۲۸۲۰ نموداری نیز، مواجه می باشیم. با توجه به تهی بودن پیش زمینه ی خبری امروز بریتانیا و ایالات متحده، تنها عامل تغیرات نرخ نوسانات این جفت ارزی - شرایط ژئوپلیتیک ایالات متحده، به شمار می آید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری های این جفت ارزی هنوز در حوالی بازه ی نرخی ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ نموداری، سیر می نمایند. تقویت یابی قوه ی فروشندگان، همواره با افزایش شدید سطح تقاضای دلار، اتمام میابد. بدین سبب نیز، فعلا با ابعام شرایط کلی بازار این جفت ارزی،‌ موجه می باشیم.

در صورت به دام افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از سطح پشتیبانی ۱۱۰.۳۰ نموداری، می توان با افت مابعد نرخ دلار - ین، تا سطوح ۱۰۹.۴۰ و حتی ۱۰۸.۷۵-۱۰۸.۳۵ نیز، برخورد نمود. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح مقاومت ۱۱۱.۴۵ نموداری، می توان با ادامه یابی گرایش افزایشی این جفت ارزی، رو به رو شد.