• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۲.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

پروتکل نشست اعضای بازار آزاد فدرال FOMC

شاخص دلار ایالات متحده USDX

امروز یکی از مهم ترین وقایع تاثیر گذار، بر تحرکات نرخی دلار، به وقوع خواهد پیوست.

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - نشر پروتکل نشست سران سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده

با در نظر گیری انتقاد اخیر دونالد ترامپ، از افزایش بی رویه ی نرخ بهره - نشست امروز سیستم ذخایر فدرال می تواند بسیار سرنوشت ساز، برای نرخ دلار تلقی شود. تغییر عقیده ی اکثریت آرا و کاهش مابعد نرخ بهره می تواند تضعیف یابی نرخ دلار را، به دنبال داشته باشد. چرا که تنها عامل تحکیمات نرخی اخیرا شکل گرفته ی دلار، افزایش مداوم نرخ بهره، در ماه های اخیر به شمار می آید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ دلار در حال تضعیف یابی بوده، اما فعلا از بازگشایی معاملات خرید یورو، اجتناب می ورزیم. چرا که اکثریت بازار در انتظار انتشار نتایج تنظیمات آتی نرخ بهره ی ایالات متحده بنشسته اند.

در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز اروپا، با فقدان پیش زمینه ی خبری، مواجه می باشیم. به همین دلیل نیز، عامل اصلی تغییرات نرخی این جفت ارزی، محتوای نتایج تنظیمات نرخی بهره ی سیستم ذخایر فدرال، محسوب می شود.

نزدیک ترین پشتیبانی برای اجرای معاملات آتی شامل سطح ۱.۱۵۳۵ نموداری می باشد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایش افقی ۱.۲۹۱۰-۱.۲۸۹۰ نموداری، سیر می نمایند. چگونگی روند آتی نرخ دلار، گرایش مابعد نرخ گذاری های این جفت ارزی را نیز، معین خواهد نمود.

شکست سطح پشتیبانی ۱.۲۸۹۰ نموداری، می تواند با افت مابعد نرخ گذاری ها تا سطوح ۱.۲۸۷۰ و ۱.۲۸۴۵-۱.۲۸۴۰ نموداری نیز، همراه گردد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با وجود افت اخیر دلار، نرخ گذاری ها ی این جفت ارزی تا مقاومت ۱۱۰.۳۰ نموداری ارتقا یافتند. در این بین با احتمال از سر گیری گرایش نزولی نرخ گذاری ها نیز، مواجه می باشیم. پذیرش انتقادات دونالد ترامپ، از سوی سران سیستم ذخایر فدرال، می تواند با تضعیف یابی به زود نرخ دلار، همراه گردد.

در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۰.۵۰ نموداری، می توان با ادامه یابی افزایش نرخ دلار، تا سطوح ۱۱۰.۹۰ و حتی ۱۱۰.۴۵-۱۱۰.۲۰ نموداری نیز، مواجه شد.