• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۷.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

موافقت اخیر رئیس سیستم ذخایر فدرال (جروم پاول) با نظریه ی دونالد ترامپ، در رابطه با کاهش ملزوم نرخ بهره در ایالات متحده - نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار داد. چراکه بیانیه ی ایشان مبنی بر افزایش مداوم اما نه چندان افزون نرخ بهره ی پایه، در این کشور بوده که در طی سال ۲۰۱۹، به عدم افزایش یابی نرخ بهره ی بانکی، منجر خواهد گردید. نرخ گذاری های دلار در حال حاضر بر فراز سطح مقاومت ۹۵.۰۰ نموداری استقرار دارند، اما احتمال عمیق تر شدن افت فعلی شاخص این واحد ارزی، هنوز افزون به نظر می رسد. بروز هر گونه اشاره از سوی سیستم ذخایر فدرال در رابطه با عدم افزایش آتی نرخ بهره در طی سال ۲۰۱۸، می تواند با تضعیف آتی نرخ دلار همراه گردد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز آسیا، با نزدیکی بیش از حد نرخ گذاری ها به مقاومت خط ترند کاهشی، که بر اساس اتصال ماکسیموم های نمودار D1 ترسیم شده است، برخورد نمودیم. در حال حاضر نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی پشتیبانی ۱.۱۶۲۰-۱.۱۶۱۵ نموداری تحکیم یافته اند، اما هنوز با احتمال بروز تصحیحات نرخی نیز، مواجه می باشیم.

امروز با انتشار آمار IFO، در رابطه با تغییرات شرایط حوزه ی کسب و کار آلمان، رو به رو خواهیم شد. مثبت رقم خوردن این آمار، از افت تصحیحاتی و موقت نرخ یورو، جلوگیری خواهد نمود. اما در صورت منفی رقم خوردن این آمار، نرخ گذاری های یورو - دلار، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود تضعیف یابی نرخ دلار، با عدم افزایش سطح تقاضای پوند، مواجه می باشیم. چنین امری بر احتمال ازسر گیری افتی بلقوه تر نیز، خواهد افزود.

بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۲۸۴۰ نموداری، با افزایش یابی سطح فعالیت های معاملاتی فروشندگان پوند - دلار، همراه خواهد گردید. این افت می تواند تا سطح ۱.۲۸۰۰ نیز ادامه یافته و تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۲۸۶۵، می توان با افزایش مابعد نرخ پوند - دلار، برخورد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

افزایش دوباره ی نرخ گذاری ها تا بازه ی مقاومت ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ نموداری، با کاهش یابی سطح تقاضای دلار و از سر گیری گرایش فلت نرخ این جفت ارزی، همراه گردید. در این بین، با احتمال از سر گیری افت کوتاه مدت نرخ دلار – ین نیز، مواجه می باشیم.

تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۱.۱۵ نموداری، مبنی بر تقویت یابی خریداران بوده و می تواند با رشد نرخی دلار - ین، تا سطح ۱۱۲.۰۰ نیز، همراه گردد.