• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۱.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها هنوز در چهارچوب کانال افقی سیر می نمایند. به موازات شکست سطح ۹۴.۷۵ و خط ترند افزایشی، با ادامه یابی افت نرخ گذاری ها در چشم اندازی میان مدت، برخورد خواهیم نمود. اما شکست مقاومت ۹۵.۶۰، بر احتمال رشد دوباره ی نرخ دلارخواهد افزود. در این بین می بایست به افزایش یابی شدید قوه ی تجاری فروشندگان، به موازات نزدیک شدن نرخ گذاری ها به این سطح نیز، توجه نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با توجه به تحکیم یابی فعلی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۱۵۳۵ نموداری، می توان با ادامه یابی گرایش افزایش نرخ گذاری ها مواجه شد. علاوه بر این شکست بازه ی نرخی ۱.۱۶۲۵-۱.۱۶۲۰ نموداری، بر احتمال تقویت یابی رشد کوتاه مدت نرخ یورو می افزاید. در این بین می بایست به شکست به زود مقاومت ۱.۱۶۵۰ نیز، توجه نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

افت دلار با تحکیم یابی نرخ این جفت ارزی تا سطح ۱.۳۰۵۰ نموداری، همراه گردید. شکست این مقاومت با ادامه یابی رشد نرخ آتی پوند - دلار، تا سطوح ۱.۳۱۰۰ و ۱.۳۱۵۰ نموداری همراه خواهد گردید. در این بین یکی از عوامل تاثیر گذار بر تحرکات آتی نرخ این جفت ارزی، تغییر شرایط ژئوپلیتیک ایالات متحده و بریتانیا، به شمار میآید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایشی عریضی نوسان سازی می نمایند. شکست هر یک از سطوح ۱۱۲.۰۰ و یا ۱۱۱.۹۰، نرخ گرایش آتی این جفت ارزی را، معین خواهد نمود. در حال حاضر قوه ی خریداران از فعالیت افزونی برخوردار نمی باشد.