• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۴.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

همواره مدت زیادی با انکار آمار اقتصادی ایالات متحده، از سوی بازار رو به رو بودیم. چرا که بهبود یابی شرایط کلی ایالات متحده، از تاثیر منفی آمار اقتصادی نه چندان خوشایند این منطقه، کاسته است. اما آمار امروز نرخ تورم را به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت. شکایات دونالد ترامپ، از سیستم ذخایر فدرال، که به دلیل افزایش بی رویه ی نرخ بهره ی این کشور ایجاد شد، همواره از سوی این سازمان طرد می گردید. چرا که از نظر سیستم ذخایر فدرال، شرایط اقتصادی ایالات متحده، بسیار مطلوب جلوه می نمود. اما افت ٪۰.۲ نرخ تورم، که پس از افزایش ۶ ماه اش به وقوع پیوسته، می تواند به عنوان عامل بلقوه ای به منظور جلوگیری از افزایش آتی نرخ بهره، به شمار آید. چنین امری نرخ دلار را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

فروش فعالانه ی دلار USDX، بر فراز پشتیبانی ۹۴.۴۰-۹۴.۳۰ نموداری، چندان معقول به نظر نمی رسد. اما از نظر کلی با احتمال افت آتی نرخ دلار، رو به رو می باشیم.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها تا مقاومت ۱.۱۷۴۵-۱.۱۷۰۰ نموداری، ارتقا یافتند. اما هم اکنون با کاهش قوه ی تجاری خریداران، مواجه می باشیم. در این بین کمبود پیش زمینه ی خبری امروز اروپا، از نرخ نوسانات این جفت ارزی خواهد کاست. در این بین با احتمال وسعت یابی کاهش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، از ماکسیموم های یاد شده نیز مواجه می باشیم.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها بر فراز مقاومت ۱.۳۱۰۰ نموداری تحکیم یافتند. هم اکنون با ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانال گرایش افقی ۱.۳۱۲۰-۱.۳۱۰۵ رو به رو هستیم. افت نرخ گذاری ها پایین تر از پشتیبانی ۱.۳۱۰۰ نموداری، می تواند با افت مابعد نرخ این جفت ارزی، تا سطوح ۱.۳۰۷۰، ۱.۳۰۴۰ و حتی بازه ی ۱.۲۹۹۰-۱.۲۹۸۰ نیز، همراه گردد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها تا مقاومت ۱۱۲.۰۰-۱۱۱.۹۰ نموداری، ارتقا یافتند. احتمال تحکیمات آتی نرخ گذاری ها همواره افزون بوده و به زودی می توان با افزایش نرخ دلار - ین، تا سطح مقاومت ۱۱۴.۳۰ نموداری نیز، برخورد نمود.