• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۵.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

همراه با آغاز یابی جلسات معاملاتی امروز اروپا، با بازگشت نرخ گذاری ها به محدوده ی مقاومت ۹۴.۰۰-۹۳.۸۰ نموداری، برخورد نمودیم. این بازه ی نرخی عامل اصلی عدم کاهش نرخ گذاری ها به شمار می آید. خریداران در طول سه روز اخیر در حال تست استقامتی این بازه ی مقاومت بوده اند و از سویی دیگر با پیش روی فروشندگان، تا پشتیبانی ۸۳.۴۰ نموداری نیز، رو به رو گردیدیم. در نمودار ساعتی، به موازات برخورد نرخ گذاری ها به این پشتیبانی با افزایش قوه ی تجاری خریداران مواجه خواهیم شد. تست دوباره ی سطح مربوطه در پی افت اخیر نرخ گذاری ها به انعکاس نرخی شبیه می باشد. در این بین با احتمال تقویت یابی گرایش افزایشی نرخ گذاری ها، تا بازه ی ۹۴.۳۰-۹۴.۲۰ نموداری نیز، رو به رو هستیم. تنها در صورت کاهش نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۹۳.۷۵، با افت دوباره ی نرخ گذاری ها برخورد خواهیم نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

بازه ی مقاومت ۱.۱۸۳۰-۱.۱۸۲۰ نمودراری، هنوز شکسته نشده است.  بازه ی پشتیبانی ۱.۱۷۴۵-۱.۱۷۳۵ نموداری همواره تست گردیده است. در این بین احتمال شکست این بازه ی نرخی نیز، موجود می باشد. در صورت شکست این بازه ی نرخی می توان با افت نرخ گذاری ها تا بازه ی نرخی ۱.۱۶۵۰-۱.۱۶۶۰ و حتی سطح ۱.۱۷۶۰ نموداری، برخورد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا دلار ایالات متحده

در پی افت شدید نرخ پوند، با افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها و حتی سعی دوباره ی فروشندگان به منظور کاهش نمودن نرخ این جفت ارزی می باشیم. شکست سطح ۱.۳۱۰۰ نموداری می تواند با افت آتی نرخ گذاری ها تا بازه ی نرخی ۱.۳۰۶۰-۱.۳۰۵۵ و حتی سطح ۱.۲۹۸۰ نموداری، همراه گردد. در این بین می بایست به تاثییرات آتی سخنرانی امروز عضو کمیته ی سیاست گذاری های مالی بریتانیا نیز، توجه نمود. چرا که منفی بودن محتوای بیانیه می تواند با تضعیف یابی نرخ پوند همراه گردد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها تحت فشار بازه ی نرخی ۱۱۳.۱۰-۱۱۳.۰۰ نموداری، مستقر می باشند. تضعیف یابی نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱۱۲.۷۵ نموداری، می تواند با افت آتی نرخ دلار، تا سطح ۱۱۲.۴۰ نموداری همراه گردد.

تحکیمات آتی نرخ دلار می تواند با افزایش کوتاه مدت نرخ گذاری های این جفت ارزی همراه گردد.