• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۱.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال افقی ۹۵.۰۰-۹۴.۸۰ سیر می نماید. در حوالی این سطح با عبور خط ترند افزایشی، برخورد خواهیم نمود.

شکست سطح ۹۵.۰۰ با افزایش آتی نرخ گذاری ها، تا سطح ۹۵.۵۵ همراه خواهد گردید. احتمال بازگشت نرخ گذاری ها، در پی برخورد با این سطح موجود می باشد. سطح ۹۵.۰۰، از افزایش بیشتر نرخ گذاری ها جلوگیری نموده و تنها در صورت بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۹۴.۵۰، می توان با افت آتی دلار، برخورد نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

سطح پشتیبانی ۱.۱۵۷۰ نموداری هنوز شکسته نشده است. در این بین با احتمال بازگشت نرخ گذاری ها از پشتیبانی ۱.۱۵۳۵ نموداری، مواجه می باشیم. تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز سطح ۱.۱۶۲۰ نموداری، می توان با ادامه یابی گرایش نزولی نرخ گذاری ها مواجه شد.

با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری امروز بازار، می توان با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی نیز، رو به رو بود. در این بین، تنها عامل تغییرات آتی نرخ گذاری ها، شامل سخنرانی چندی از اشخاص مهم ایالات متحده، اتحادیه ی اروپا و چالش اقتصادی آمریکا و چین، خواهد بود.

جفت ارزی پوند استرلین گ بریتانیا و دلار ایالات متحده

شکست سطح پشتیبانی ۱.۳۰۵۵ نموداری، با افت آتی نرخ گذاری ها تا سطوح ۱.۲۹۸۰ و ۱.۲۹۰۵-۱.۲۹۰۰ ادامه خواهد یافت. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی نرخی ۱.۳۰۶۰-۱.۳۰۵۵ نموداری، می توان با از سر گیری افزایش دوباره ی نرخ پوند برخورد نمود.

امروز با انتشار آمار شاخص کسب و کار تولیداتی بریتانیا، مواجه خواهیم شد. نظریه ی متخصصین مبنی بر افت آتی نرخ این شاخص بوده و در صورت تثبیت یابی این آمار، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز، مواجه شد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

شکست مقاومت ۱۱۴.۳۰ می تواند با افزایش نرخ گذاری ها تا سطوح ۱۱۴.۴۰-۱۱۴.۲۵ نموداری، همراه گردد.

شکست پشتیبانی ۱۱۳.۸۲ نموداری، افت آتی نرخ دلار، تا سطح ۱۱۳.۶۰ نموداری را، به دنبال خواهد داشت. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز ۱۱۳.۳۰ نموداری،‌ می توان با از سر گیری گرایش افزایشی نرخ گذاری های این جفت ارزی، مواجه شد.