• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۳.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در پی نفوذ کاذب نرخ گذاری ها به سطح مقاومت ۹۵.۰۰، با افت تصحیحاتی دلار، ایین تر از این سطح مواجه شدیم. در حال حاضر نرخ گذاری ها تا سطوح ۹۴.۹۰ و ۹۴.۸۵ نیز افت نمودند. چنین امری می تواند با تقویت یابی بیشتر فروشندگان، همراه گردد.

فشردگی نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال افقی ۹۴.۶۵-۹۴.۵۰ نموداری، ادامه دارد. تنها عامل سقوط بیشتر نرخ دلار، تحکیمات ارزی EUR و یا GBP بوده، که می تواند با شکست بازه ی پشتیبانی یاد شده نیز، همراه گردد. تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۹۵.۰۰، مبنی بر تقویت یابی خریداران خواهد بود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۱۵۷۰ نموداری، تحکیم یافته اند. اما سطح تقاضای یورو در این محدوده کاهش یافته. فقدان پیش زمینه ی خبری امروز بازار، بر احتمال وسعت یابی ضربان افزایشی نرخ گذاری ها، تا بازه ی نرخی ۱.۱۶۲۵-۱.۱۶۱۰ نموداری، می افزاید.

کاهش یابی نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱.۱۵۶۰ نموداری، می تواند با تقویت یابی فروشندگان و ادامه یابی افت نرخ یورو، تا سطح پشتیبانی۱.۱۵۰۰، همراه گردد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۳۰۰۰ نموداری، می توان با افزایش آتی پوند، تا سطوح ۱.۳۰۵۵ و حتی ۱.۳۱۰۰ نموداری نیز، مواجه شد. افت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱.۲۹۷۰، بر احتمال سقوط مابعد نرخ گذاری ها، تا پشتیبانی ۱.۲۹۰۵-۱.۲۹۰۰ نموداری، خواهد افزود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در حوالی سطح پشتیبانی ۱۱۳.۶۰ نموداری، با افزایش شدید سطح تقاضای دلار، برخورد نموده ایم. در صورت تحکیم یابی آتی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۳.۸۰ نموداری، با دستیابی مابعد نرخ گذاری ها به ماکسیموم ۱۱۴.۵۰-۱۱۴.۴۰ نیز، مواجه خواهیم شد. این بازه ی نرخی شامل ماکسیموم موضعی نیمه ی دوم سال ۲۰۱۷ می باشد.

در صورت کاهش یابی نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱۱۳.۵۰ نموداری، با از سر گیری گرایش نزولی این جفت ارزی، برخورد خواهیم نمود.