• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۱.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

با احتمال فشردگی میان مدت نرخ گذاری ها، رو به رو می باشیم. تحت مقاومت ۹۵.۰۰ با افزایش سطح تقاضای دلار، مواجه می باشم. اما دستیابی نرخ گذاری ها به مینیموم موضعی ۹۴.۸۵، مبنی بر تضعیف یابی خریداران خواهد بود.

تنها در صورت منفی رقم خوردن آمار اقتصادی ایالات متحده و یا شرایط اقتصادی این کشور، می توان با تضعیف یابی شدید دلار، برخورد نمود. در این بین، به ساعت ۱۰:۰۰ به وقت گرینویچ، با سخنرانی سران مالی بانک انگلستان، مواجه خواهیم شد. دیرتر و به ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، گزارش تنظیمات سیاست گذاری های مالی بانک مرکزی اروپا نیز، به عرضه خواهد رسد و به ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ، نشر آمار تورم ایالات متحده را، مشاهده خواهیم نمود. انتشارات در پیش رو،

افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

شکست اخیر مقاومت ۱.۱۵۳۵ نموداری، تحکیمات آتی نرخ یورو، تا سطوح ۱.۱۵۸۵-۱.۱۵۸۰ و همچنین تا سطح ۱.۱۶۲۰ را نیز، به دنبال خواهد داشت. افت آتی نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱.۳۱۸۰ نموداری، از افزایش نرخ یورو جلوگیری خواهد نمود.

با وجود تضعیف یابی خریداران یورو، با احتمال شدت یابی افزایش تصحیحاتی به زود نرخ گذاری ها، رو به رو هستیم.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود دستیابی اخیر نرخ گذاری ها به مقاومت ۱.۳۲۱۰-۱.۳۲۰۰ نموداری، با افت اخیر نرخ پوند تا پشتیبانی ۱.۳۲۰۰ برخورد نمودیم. تنها در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی ۱.۳۱۸۰ نموداری، می توان با افت آتی نرخ پوند - دلار، تا سطوح ۱.۳۱۳۰-۱.۳۱۰۰، مواجه شد.

در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز اروپا، با سخنرانی رئیس بانک انگلستان مواجه خواهیم شد. و در پی عرضه یابی گزارش این سخنرانی، با افزایش نرخ نوسانات این جفت ارزی نیز، برخورد خواهیم نمود. در صورت شکست آتی مقاومت ۱.۳۲۱۰ نموداری، می توان با ادامه یابی افزایش های کلی نرخ گذاری ها برخورد نمود. اما افت نرخ پوند، پایین تر از سطح ۱.۳۱۸۰ نموداری، بر احتمال سقوط بیشتر نرخ گذاری ها خواهد افزود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها به مقاومت ۱۱۲.۱۵-۱۱۲.۰۰ نموداری دست یافتند. بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱۱۲.۰۰ نموداری، بر احتمال افت آتی نرخ دلار - ین، تا سطوح ۱۱۱.۷۵ و حتی ۱۱۱.۲۰ نیز، خواهد افزود.

در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱۱۲.۴۰، می توان با ادامه یابی افزایش های کلی نرخ گذاری ها، مواجه شد.