• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۶.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

سطح مقاومت ۹۶.۳۰ شکسته شده است. تحکیمات نرخی بر فراز این سطح می تواند با افزایش آتی نرخ دلار، تا ماکسیموم سال اخیر (سطح ۹۶.۸۰) نیز، همراه گردد.

تحکیمات نرخی این شاخص بر فراز سطح ۹۶.۳۰ نموداری، می تواند با افت موقت نرخ گذاری ها تا سطوح ۹۶.۱۰-۹۶.۲۰ نموداری، نیز همراه گردد.

در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز آمریکا، با انتشار آمار تولیدات ناخالص داخلی ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود. نظریه ی متخصصین مبنی بر کاهش نرخ سه ماه دوم سال این شاخص از ٪۴.۲ تا سطح ٪۳.۳ می باشد. تنها در صورت مثبت رقم خوردن این شاخص می توان با تحکیمات ارزی دلار، مواجه شد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در پی تست استقامتی سطح مقاومت آینه ای ۱.۱۴۳۵ نموداری، با تقویت یابی فروشندگان برخورد نمودیم. با توجه به فقدان پیش زمینه ی خبری امروز بازار، می تواند با کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی یورو - دلار، همراه گردد. در این بین با اتحمال شکل گیری افزایش موقت نرخ یورو، در طی اجرای معاملات امروز اروپا نیز، رو به رو هستیم.

انتشارات آماری امروز ایالات متحده و نتایج نشت برکسیت، سرنوشت گرایش نرخ میان روزی این جفت ارزی را، معین خوهد نمود. گزارش امروز بانک مرکزی اروپا به ساعت ۱۷:۰۰ به وقت (GMT +3)، تاثییرات خاصی بر تحرکات نرخی یورو نخواهد گذاشت. چرا که سخنان امروز مارویو دراگی ربطی به سیاست گذاری های مالی بانک اروپا نخواهد داشت.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها به بازه ی نرخی ۱.۲۸۰۰-۱.۲۷۹۵ نموداری، دست یافته اند. در این بین با احتمال شکل گیری ضربان نرخی موقت و افزایشی نرخ پوند - دلار نیز مواجه می باشیم. افت آتی نرخ گذاری ها تا بازه ی نرخی ۱.۲۷۴۰-۱.۲۷۹۵ نموداری، به عنوان سناریوی اصلی تحرکات کلی نرخ گذاری ها به شمار می آید.

منفی رقم خوردن نتایج نشست آتی برکسیت و استفا نخست وزیر بریتانیا ترزا می، به علاوه ی تغییرات آتی حجم تولیدات ناخالص داخلی ایالات متحده، سرنوشت گرایش نرخی آتی پوند - دلار را، معین خواهد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

واحد ارزی ین در حال تحکیم یابی بوده و با افت نرخ گذاری های این جفت ارزی مواجه می باشیم. چرا که چندی پیش با افت موقت اخیرا شکل گرفته ی سهام ایالات متحده، برخورد نمودیم. با وجود تحکیم یابی نرخ دلار ایالات متحده، با کاهش یابی سطح تقاضای این جفت ارزی، مواجه می باشیم. در نمودار D1 با شکل گیری کانال افقی مواجه می باشیم. به همین دلیل و با توجه به ابهام فعلی بازار، می بایست از اجرای فعالانه ی معاملات ارزی، اجتناب ورزید.