• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۹.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نفوذ کاذب نرخ گذاری ها به سطح مقاومت ۹۶.۵۰ نموداری، با انعکاس یابی نرخ دلار، تا سطح پشتیبانی ۹۶.۰۰ همراه گردیده. چگونگی گرایش آتی نرخ دلار، به شکست پشتیبانی ۹۶.۰۰ و یا مقاومت ۹۶.۳۰ نموداری، بستگی خواهد داشت.

تا قبل از بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از بازه ی نرخی ۹۶.۰۰-۹۵.۹۵ نموداری، می توان با ادامه یابی گرایش افزایشی نرخ گذاری ها، رو به رو بود. با توجه به نزدیک بودن تست استقامتی سطح مقاومت ۹۶.۸۰ نموداری، با احتمال شکل گیری کاهش تصحیحاتی نرخ گذاری ها نیز، مواجه می باشیم.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در پی نفوذ کاذب نرخ گذاری ها به پشتیبانی ۱.۱۳۵۰ نموداری، با افزایش قوه ی تجاری خریداران یورو، برخورد نمودیم. در این بین با کاهش یابی سطح تقاضای این جفت ارزی بر فراز سطح ۱.۱۳۸۰ نیز، مواجه می باشیم. به همین دلیل، تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۱۴۳۵ نموداری، احتمال افت آتی نرخ یورو، امکان پذیر جلوه می نماید. فقدان پیش زمینه ی خبری امروز اتحادیه ی اروپا، با کاهش یابی نرخ نوسانات این جفت ارزی همراه گردیده و  تنها همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی امروز آمریکا و در پی انتشار آمار شاخص مخارج جمعیت ایالات متحده، با افزایش نرخ نوسانات این جفت ارزی، رو به رو خواهیم شد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز مقاومت ۱.۲۸۲۵ نموداری، همراه با شکست کاذب مابعد پشتیبانی ۱.۲۷۹۵، با کاهش یابی قوه ی تجاری خریداران برخورد نموده ایم.  به همین دلیل نیز، با احتمال شکل گیری موجی دیگر از فروش عمده ی یورو، مواجه می باشیم.

شکست پشتیبانی ۱.۲۸۲۵ نموداری، می تواند با ادامه یابی افت مابعد نرخ گذاری ها، تا سطوح ۱.۲۷۳۰، ۱.۲۷۰۰ و حتی ۱.۲۶۶۰ نموداری نیز، همراه گردد.

چگونگی تحرکات آتی نرخ یورو - دلار، به نتایج نشت آتی برکسیت بستگی خواهد داشت. عدم توافق آتی طرفین این نشست، نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

کاهش موقت نرخ سهام دولتی ایالات متحده و افزایش سطح ابهام شرایط جاری ژئوپلیتیک ایالات متحده، نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار نموده.

تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز سطح ۱۱۲.۰۰ نموداری، می توان با آغاز یابی گرایش افزایشی دلار - ین، مواجه شد. ما شکست پشتیبانی ۱۱۱.۷۵ نموداری، با افت آتی نرخ گذاری ها، همراه خواهد گرید.