• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره John Hancock Preferred (HPI) امروز

John Hancock Preferred

John Hancock Preferred

17.61

بالا: 17.61

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Helmerich & Payne 19.26000000
Hewlett Packard Enterprise Comp 9.99000000
Hong Kong Highpower Technology 4.79000000
Hudson Pacific Properties 21.51000000
Bill Barrett Corp 0.30000000
John Hancock Preferred Income Fund III 14.91000000

FAQ

    لغت نامه

درآمد ناخالص ملی

GNP (Gross National Product) 

خط گان

Gann Lines