• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Hospitality Properites Trust (HPT) امروز

Hospitality Properites Trust

Hospitality Properites Trust

25.28

بالا: 25.28

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Hewlett-Packard Company 16.12000000
Hanwha Q Cells Co. Ltd 9.83000000
Tekla Healthcare Investors 21.25000000
Tekla Life Sciences Investors 17.83000000
Healthequity Inc 57.05000000
Healthcare Realty Trust Inc 31.06000000

FAQ

    لغت نامه